Apel Biskupa Opolskiego w sprawie konfliktu wokół powiększenia miasta Opola

Apel Biskupa Opolskiego

Już 10 dni trwa pod Opolem w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim protest głodowy. Jest to desperacki akt kilkunastu osób z gminy Dobrzeń Wielki w związku z przyłączeniem znacznej części gminy do miasta Opola. Moje apele (30, 31 grudnia 2016 r. i 2 stycznia br.) o zaprzestanie, czy zawieszenie protestu zostały odrzucone. Owocem podjętej przeze mnie mediacji jest wyrażona przez przedstawicieli protestujących gotowość odwołania protestu głodowego z momentem przyjazdu do nich pana ministra Mariusza Błaszczaka. Wojewoda Opolski, pan Adrian Czubak przekazał prośbę protestujących do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od dwóch dni protestujący oczekują na przyjazd Pana Ministra.

            Tymczasem sytuacja nabiera coraz bardziej dramatycznego kształtu. Pierwsze osoby były już odwiezione do szpitala. Wrócili jednak i wraz z pozostałymi dalej głodują, i nie mają zamiaru przerwać protestu. Jestem głęboko zaniepokojony, żeby nie powiedzieć przerażony tym, co może się wydarzyć, a przecież można temu zapobiec. Protestujący oczekują przyjazdu kogoś wprost z Rządu RP, aby mogli przedstawić swój punkt widzenia na temat procedowania i skutków przyłączenia ich gminy do Opola. Wołają o wysłuchanie.

Dlatego w zaistniałej, trudnej sytuacji, zwracam się do Pani Premier i bardzo proszę o delegowanie swego przedstawiciela do Dobrzenia. Przyjazd przedstawiciela Rządu RP pozwoli zawiesić protest głodowy i będzie można usiąść do konstruktywnego dialogu władz miasta z protestującymi.

Szanowna Pani Premier, ja już naprawdę nie wiem, co mam jeszcze zrobić, by nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Nie staję w obronie żadnej ze stron i nie reprezentuję żadnego środowiska społecznego, ani tym bardziej politycznego. Występuję wyłącznie jako pasterz Kościoła Opolskiego w trosce o dobro konkretnych ludzi. Nie mogę stać bezczynnie i milczeć. Dramat podziału i wielkiego sporu jest już faktem, ale nie jest za późno, by zapobiec czemuś więcej. Proszę więc przyjąć mój apel wypowiadany w sytuacji bezradności jako wyraz odpowiedzialności biskupa za dobro każdego człowieka na ziemi powierzonej jego pasterskiej trosce, a równocześnie jako wyraz mojej wiary w Pani wrażliwość serca na ludzką biedę i zatroskanie o dobro każdego obywatela i całej naszej Ojczyzny. Chodzi o prosty, a jakże ważny akt dobrej woli. Bardzo proszę o delegowanie do Dobrzenia w trybie pilnym swojego przedstawiciela.

Równocześnie zwracam się do wszystkich protestujących w gminie Dobrzeń Wielki o wielką roztropność i rozwagę. Proszę Was, głodujących, o należyte poszanowanie wartości życia i zdrowia, dobra rodziny. Proszę Was, wszystkich zaangażowanych w protesty od wielu miesięcy, spójrzcie na wszystko bardziej racjonalnie i oczyma wiary, i podejmijcie trud opanowania negatywnych emocji, które pociągają za sobą słowa i postawy nie godne człowieka, a tym bardziej chrześcijanina – dziecka Bożego.

Zwracam się też do wszystkich duszpasterzy i wiernych Kościoła Opolskiego. Módlmy się wszyscy o Bożego Ducha w sercach zwaśnionych stron, o jak najlepsze i sprawne rozwiązanie zaistniałego sporu i konfliktu oraz o łaskę pojednania i pokoju na naszej pięknej Ziemi Śląska Opolskiego i w całej naszej Ojczyźnie.

Wizyta duszpasterska 2016/2017

PLAN KOLĘDY - ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2016/2017 R.

Środa - 28.XII. 2016 - godz. 10:30
1.ul. Wiejska od nr. 2 /Puscz/ do rodz. Brzozowski nr.110 ul. Pużaka nr. 45, 51, Oszek i Czaja /Pr./
 2. ul. Wiejska od nr. 99 Labisz - do nr. 1 Kisiel oraz ul. Osiedle /W/

Czwartek - 29.XII. 2016 - godz. 10:30
1. ul. Lipowa od rodz. Lysy nr. 67 do nr. 1 Szymaniec, Gruner oraz ul. Siewna /Pr/.
2. ul. Wiejska od nr.141 Szafors do Meja oraz ul. Wygonowa do Bieniek, ul. Pogodna, Zapłocie i Łanowa /W. /

Piątek - 30.XII. 2016- godz. 10:30
1. ul. Oleska od nr. 204 / Jakubczyński do nr. 154 Janeczko oraz ul. Jęczmienna i Siewna /Pr./
2. ul. Oleska od nr. 195 / dawniej Kondziela/ do nr. 155 - /Gabrielczyk/ oraz ul. Nowa, Pszeniczna, /W./

Sobota - 31.XII. 2016- /Sylwester/ - godz. 10:30
1. ul. Grobla /rodz. Wypyszyński i Grund. oraz ul. Żytnia; Sadowa /Pr. /
2. ul. Grobla; Ustronna; Swornicka /W/

Niedziela - 01.I.2017 Nowy Rok - kolęda na Plebanii

Poniedziałek - 02.I. 2017 - godz. 15:00
1. ul. Krzemieniecka nr.46; 48; 50; 52; 54; 56/Pr/
2. ul. Krzemieniecka 58; 60; 62; 64; 66; 68 /W./

Wtorek - 03.I. 2017 godz. 15:00
1. ul. Tarnopolska 85, 87, 89, 91, 93 /Pr./
2. ul. Tarnopolska 95, 97, 99, 101, 103 /W/

Środa - 04.I.2017 – godz. 15:00
1. Tarnopolska nr.105, 107, 109, 111 /Pr/
2. Chocimska 7-13 /W/

Czwartek - 05.I. 2017 – godz. 15:00
1. ul. Lipowa nr.2 do 42 / Walesa do Gawlik oraz ul. Jaglana / Pr/
2. ul. Samborska rozpoczęcie od ul. Witosa / W /

Piątek - 06. I. 2017 godz. 14:30 – Uroczystość Trzech Króli
1. ul. Stanisławowska, Grodzieńska, Kresowa /Pr/
2. ul. prof. Borka; prof. Mossora , prof. Matei /W/

Sobota - 07.I.2017 godz. 11:00
1. Os. Zawada - ul. Rzeczna, Jesionowa od 1-23; Jesionowa od nr. 2-30; Jesionowa od 25-83 /Pr/
2. ul. Dębowa oraz ul. Klonowa /W/
 
Niedziela – 08.I. 2017 - godz. 15:00
1. ul. Wiejska 163 abcd /Pr/
2. ul. Wiejska nr.141 do 134 / Firlus-Piechota; ul. Krótka /W/
 
Poniedziałek - 09.I. 2017 - godz. 15:00
1. ul. Rzeszowska nr. 10; 12; 14, 16 /Pr./
2. ul. Rzeszowska nr.2; 4; 6; 8 /W/

Wtorek - 10.I.2017 – godz. 15
1. ul. Wiejska 165ab oraz 169ab /Pr./
2. ul. Wiejska 171 abcd /W/

Środa - 11.I. 2017 godz. 15:00
1. ul. Wygonowa od nr. 97 /Kampa/ do nr. 77 /Mittman/ oraz ul. Wygonowa na Os. Accord od str. Witosa /W./
2. ul. Skrajna od nr. 1 /Kinert/ , ul. Oleska do nr. 137 Jończyk, ul. Pużaka /Karwaczyńska, Bastek oraz ul. Brzozowa/ Nowak/ ul. Hubala Mokrzycki i Leluszko. /Pr./

Czwartek - 12.01. 2017 godz. 15:00
1. ul. Gryczana i Rzepakowa / W /
2. ul. Wiejska 173 ab / Pr. /

Piątek - 13.I.2017 – godz. 15:00
1. ul. Wiejska 167 abcd /Pr/
2. ul. Rzeszowska nr. 18; 20; 22; 24; 26 /W/

Sobota - 14.I. 2017 r. - godz. 11:00
1. ul. Rzeszowska nr. 28; 30; 32; 34; 36; 38 oraz domki /Pr./
2. ul. Stryjska; Borysławska; ul. Nowogródzka /W/

Niedziela - 15.I. 2017 - godz. 15:00
1. ul. Krzemieniecka nr. 70 – 72 /Pr./
2. ul. Krzemieniecka nr. 33 -19 /W/

Poniedziałek - 16.I.2017 – godz. 15:00
1. Al. Solidarności – zgłoszenia w kancelarii lub tel.
2. na zaproszenia zgłoszenia w kancelarii lub tel..

Wtorek - 17.I.2017 – godz. 15
1. Al. Solidarności - zgłoszenia w kancelarii lub tel.
2. Al. Solidarności - zgłoszenia w kancelarii lub tel.

Odwiedziny duszpasterskie

Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Papieżowi każdy biskup składa raz na pięć lat oficjalną wizytę i sprawozdanie z sytuacji Kościoła diecezjalnego. Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapłan natomiast raz w roku składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, w domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium (przebieg wizyty duszpasterskiej opisano na kolejnej stronie).
Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im większa jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła.

PRZEBIEG WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W RODZINIE
 
Należy taką wizytę odpowiednio przygotować. Stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż, świece oraz woda święcona. Kropidło przyniosą ze sobą ministranci. Na stole kładziemy księgę Pisma świętego
z przygotowanym fragmentem, który po modlitwie kapłana odczytuje członek rodziny. Przygotowujemy zeszyty katechetyczne dzieci. Wszyscy domownicy oczekują kapłana w odpowiednim, stosownym do okoliczności stroju.
Przed przybyciem kapłana możemy wspólnie pomodlić się słowami:
Dziękujemy Ci Chryste za to, że przysyłasz nam kapłana na znak Twej wśród nas obecności. Spraw, aby wraz z jego przybyciem zagościł w naszym domu Twój pokój, a błogosławieństwo Twoje niech spocznie na nas, domownikach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kapłan wchodząc pozdrawia domowników słowami:
K. Pokój temu domowi.
W. I wszystkim w nim mieszkającym.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Następują teraz: modlitwy o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, pokropienie wodą święconą, rozmowa duszpasterska. Na zakończenie wizyty kapłan składa życzenia dla rodziny.
Po wizycie kapłana odmawiamy wspólnie następującą krótką modlitwę:
Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Amen.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2017

ZAPRASZAMY NA PARAFIALNĄ PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 19-26 luty 2017 (8 DNI)

Wyjazd bezpośrednio z Opola-Gosławic. Podróż samolotem z Katowic do Tel Avivu. Oto niektóre z miejsc, jakie odwiedzimy w czasie pielgrzymki: Betlejem, Ain Karem, Góra Oliwna z sanktuarium Pater Noster i przejściem drogą niedzieli palmowej, Getsemani, Góra Synaj, Cezara Nadmorska, Hajfa, Góra Karmel, Nazaret, Kana Galilejska, Góra Ośmiu Błogosławieństw, Kafarnaum, Jezioro Galilejskie (rejs), rzeka Jordan, Góra Tabor, Betania, Jerycho, Morze Martwe, no i oczywiście Jerozolima.
W ramach pielgrzymki zapewnione jest siedem noclegów w hotelu 3*** w pokojach 2 osobowych, śniadania i obiadokolacje, transport autobusem, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.
Dodatkowo płatne na miejscu: bilety wstępów, napiwki i przewodnicy lokalni - ok. 100$.
Koszt: 3300 zł + 100$ na wspomniane powyżej wydatki.
Organizator: BP Santiagotoours, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 , 43-100 Tychy
Telefon: +48 32 204 27 77, www.wakacje.fm
Zapisy w naszej kancelarii parafialnej, a więcej informacji w załączonym pliku pdf, w zakrystii, kancelarii i u ks. Sylwestra. Zapraszamy do udziału. Pielgrzymka odbędzie się niezależnie od ilości osób, które się zapiszą.

PROGRAM PIELGRZYMKI (PDF)

Zaproszenie na Dzień Wspólnoty podczas Dni w Diecezji ŚDM 2016

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z Biskupami Pomocniczymi, Biurem ŚDM w Opolu i duszpasterzami młodzieży serdecznie zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji wraz z duszpasterzami na Diecezjalny Dzień Wspólnoty podczas Dni w Diecezji ŚDM 2016. Odbędzie się on podczas pobytu młodzieży z całego świata w naszej diecezji w sobotę 23 lipca br. na Górze św. Anny i w Opolu. Rozpocznie go przygotowanie do liturgii na Górze św. Anny o godz. 9.00, po którym o godz. 10.30 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia. Popołudniu z Góry św. Anny uczestnicy przejadą do Opola, gdzie od godz. 16.00 będziemy kontynuować wspólne uwielbienie i świętowanie.

Wakacyjny porządek Mszy św. w niedzielę

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień), Msze św. w niedziele będą odprawiane o godz.: 7:00 (w pierwszą niedzielę w j. niemieckim), 9:00 i 11:00. Nabożeństw popołudniowych nie będzie.Życzymy udanych wakacji i odpoczynku na urlopach
ks. proboszcz prałat Hubert Janowski
ks. wikariusz Piotr Kierpal

Ograniczenie handlu w niedzielę

KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE

Bracia i Siostry!
Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne pod­mioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośred­nio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.
Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszcze­nia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas.
Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to – w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwo­ści, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej.
Bracia i Siostry!
Mamy nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazania ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przy­wróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele kra­jów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Fran­cja oraz Wielka Brytania. Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy!
Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie własnym podpisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli – dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Szczęść Boże!
Gliwice – Opole – Sosnowiec – Katowice, 14 czerwca 2016 r.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W czwartek 16.06.br. o godz. 20:00 w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie Prafialnej Rady Duszpasterskiej. Prosimy wszystkich Radnych o obecność.
Duszpasterze:
ks. Proboszcz Hubert Janowski
ks. Wikariusz Piotr Kierpal