Spowiedź przed Świętami

Spowiedź przed Uroczystością Bożego Narodzenia :

  • w niedzielę podczas Mszy św. oraz od godz. 16:00 – 19:00,
  • w poniedziałek 6:30 – 8:00 oraz 16:30 – 19:00,
  • we wtorek 6:30 – 8:00, 16:30-17:55, 18:50 – 19:30,
  • w środę 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 15:30.

Święta z telewizyjną Jedynką

Z okazji tegorocznych świąt Redakcja Katolicka Telewizji Polskiej przygotowała wiele ciekawych programów, aby nasze domy napełnić nadzieją z faktu, że Bóg stał się jednym z nas. Za zgodą Sekretarza Generalnego KEP i Kurii Diecezjalnej zachęcamy do zapoznania się z ofertą programową telewizyjnej Jedynki.

Apel Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych oraz w sąsiedztwie linii kolejowej, Zakład Linii Kolejowej w Opolu Spółki PKP S.A. uprzejmie informuje za naszym pośrednictwem, iż wraz z wejściem w dniu 14 grudnia 2014 r. nowego rozkładu jazdy, na odcinku Opole – Fosowskie - Pludry będą kursowały pociągi wysokich prędkości powyżej 120 km/h. Za informacją tą idzie także prośba o zachowanie szczególnej ostrożności.

APEL ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH (PDF)

Spotkanie Rady Parafialnej

Pragniemy poinformować, że w piątek 28.11.br o godz. 19:30 w Domu Parafialnym
odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. Wszystkich Radnych prosimy o przybycie.

Duszpasterze

Przeniesienie trumny z prochami śp. bpa Józefa Nathana z Opawy do Branic

Bp Jozef NatanW dniach 7- 8 listopada br. w Opawie i Branicach odbędą się uroczystości przeniesienia trumny z prochami śp. bpa Józefa Nathana, wielkiego duszpasterza oraz założyciela i budowniczego „Miasteczka Miłosierdzia” w Branicach. Biskup Nathan zmarł w Opawie w styczniu 1947 r., zaledwie kilka tygodni po wysiedleniu go przez władze komunistyczne z Branic do ówczesnej Czechosłowacji.

Marsz Świętych w Opolu

Marsz Swietych 201431 października w Opolu odbędzie się doroczny Marsz Świętych, do udziału w którym zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Inicjatywa ta od kilku lat zyskuje sobie popularność w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w różnych miastach naszego kraju. Procesja ku czci świętych ma stanowić formę uczczenia życia i drogi do świętości ludzi, wyniesionych przez Kościół do chwały ołtarzy.