Intencje mszalne (26.03 - 2.04.2018 r.)

Wielki Poniedziałek, 26.03.2018 r.

7:00       Msza św. za zmarłych zalecanych w wypominkach odczytywanych na Drodze Krzyżowej

17:15    Okazja do spowiedzi świętej

18:00    Msza św. za ++ Rozalię Staś, Alberta Czech i Lidię Graczyk (od uczestników pogrzebu)

Wielki Wtorek, 27.03.2018 r.

7:00       Msza św. za ++ rodziców Agnieszkę i Stefana Stotko, brata Piotra, rodziców Zofię i Józefa Cybulskich, brata Tadeusza, pokrewieństwo i dusze czyśćcowe

17:00    Spowiedź święta dla dzieci i młodzieży

18:00    Msza św. za + Ryszarda Jakubowskiego w 30. dzień po śmierci

Wielka Środa, 28.03.2018 r.

6:30       Okazja do spowiedzi świętej          

7:00       Msza św. za + męża Piotra w rocznicę śmierci, ++ rodziców, dziadków, ciotki i dusze czyśćcowe

16:00    Okazja do spowiedzi świętej

18:00    Msza św. za ++ Huberta Kotula, Stanisława Pawlaka, Henrykę Procner i Teresę Stanoszek (od uczestników pogrzebu)

Wielki Czwartek, 29.03.2018 r. – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa

7:30       Okazja do spowiedzi świętej (do godz. 8:30)

9:30       Msza św. Krzyżma w kościele seminaryjno-akademickim

15:30    Okazja do spowiedzi świętej (do godz. 17:30)

18:00    Msza św. Wieczerzy Pańskiej:

                  (1) za żyjących i ++ kapłanów, siostry zakonne, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej i ich rodziny, ministrantów, marianki, organistów, kościelnych, dzieci przygotowujące się do I Komunii św., kandydatów do bierzmowania, członków grup parafialnych, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za wszystkich parafian i dobrodziejów naszego kościoła

                  (2) intencja wolna

               Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy

Wielki Piątek Męki Pańskiej, 30.03.2018 r. – ofiary na kościoły w Ziemi Świętej

8:00       Ciemna Jutrznia

8:30       Droga Krzyżowa

               Okazja do spowiedzi świętej: 7:30-9:00 oraz 16:00-17:30

18:00    Liturgia na cześć Męki Pańskiej

               Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie do godz. 24:00

Wielka Sobota, 31.03.2018 r. – przynosimy świece (paschaliki)

8:00       Ciemna Jutrznia, wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja przy Bożym Grobie

               Spowiedź święta: 8:00-10:00 oraz 15:00-16:30

               Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych: 12:00, 13:00, 14:00 i 15:00

19:00    Wigilia Paschalna:

               (1) za parafian i dobrodziejów oraz za ++ polecanych w wypominkach odczytywanych na Drodze Krzyżowej

               (2) za ++ Pawła Kania, Henryka Stępnia, Różę Świentek i Gerarda Bienek (od uczestników pogrzebu)

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 1.04.2018 r. – kolekta na remonty kościoła

6:00         Rezurekcja w intencji Parafian i Gości (z procesją wielkanocną)

9:00       Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski oraz z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Kotula z okazji 96. rocznicy urodzin oraz za dobrodziejów i całą rodzinę

10:30    Msza św. za + męża i ojca Józefa Stotko, ++ z rodziny Stotko i Kornek, pokrewieństwo oraz o zdrowie w rodzinie

12:00    Msza św. za + ojca i dziadka Ryszarda Bednarek w 20. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Bednarek – Maćkowscy – Giesa – Tyka

15:00    Nieszpory Wielkanocne

Poniedziałek, 2.04.2018 r. – II Dzień Świąt (liturgia w języku łacińskim) – kolekta na energię i gaz, a przed drzwiami kościoła zbiórka na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

7:00       Msza św. w intencji parafian

9:00       Msza św. za ++ rodziców Witolda i Mariannę Sady, ++ z rodziny i dusze czyśćcowe

10:30    Msza św. za ++ Stanisława Lalik z okazji urodzin, Konstancję Mazur, ++ z rodziny i dusze czyśćcowe

12:00    Msza św. za + mamę Marię Wilkowską w 2. rocznicę śmierci, pokrewieństwo i dusze czyśćcowe

               Chrzest św.: Izabela Jarosławski

Intencje mszalne (19-25.03.2018 r.)

Poniedziałek, 19.03.2018 r. - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

7:00   Msza św. z prośbą o łaskę nieba dla + cioci Bronisławy

17:15 Różaniec Wspólnoty Czcicieli Ducha Świętego za rodziców i dzieci – o wzajemne zrozumienie się; o to, by rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi wsłuchując się w ich serca z miłością i ze zrozumieniem oraz by byli dla nich przewodnikami na drodze do Boga

18:00 Msza św. dla mężczyzn i młodzieńców z kazaniem stanowym: za wstawiennictwem św. Józefa w intencji członków Bractwa św. Józefa, Rzemieślników i Solenizantów

          Nabożeństwo ku czci św. Józefa

Wtorek, 20.03.2018 r.

7:00   Msza św. za ++ Stefana Kajdzik w 25. rocznicę śmierci, Helenę Kajdzik i Zygmunta Baćmaga

18:00 Msza św. za + Teresę Stanoszek z Róży Różańcowej Gizeli Czernia

Środa, 21.03.2018 r.

7:00   (1) Msza św. za + Ryszarda Jakubowskiego (od koleżanek i kolegów ze studiów)

          (2) Msza św. z prośbą o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Teresy

Czwartek, 22.03.2018 r.

7:00   Msza św. za ++ Marię i Leopolda Laksy, Klarę Kocot, Elżbietę Dytkowską i dusze czyśćcowe

8:15   Przedświąteczne odwiedziny chorych

18:00 Msza św. szkolna za ++ męża Zdzisława Herman w 2. rocznicę śmierci, Mirosława Tyrakowskiego w 2. rocznicę śmierci, Józefa, Tadeusza, Ludwika, rodziców z obu stron, Stanisława Herman, ++ z rodziny i dusze czyśćcowe

Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 23.03.2018 r.       

17:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi św.

17:15 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych (z odczytywaniem wypominek)

18:00 (1) Msza św. za ++ ojca Gintra Botor, Hildegardę Jończyk, brata Huberta Nikolajczyk, pokrewieństwo Botor – Jończyk – Nikolajczyk i dusze czyśćcowe

(2) Msza św. za ++ braci Jana i Alojza w rocznicę śmierci, męża Alfreda, rodziców Jadwigę i Konrada oraz pokrewieństwo Morcinczyk – Klimek

Adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 19:30

Sobota, 24.03.2018 r.

8:00   Msza św. za ++ rodziców Marię i Jana Pasoń, teściów Annę i Pawła Koszyk, brata Franciszka i pokrewieństwo Pasoń – Koszyk – Kansy

17:00 Msza św. za + Józefa Czech w rocznicę urodzin

Niedziela Męki Pańskiej, 25.03.2018 r. - kolekta na energię elektryczną, a przed kościołem zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu

7:00   Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski oraz z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Gizeli Czernia z okazji urodzin

9:00   Msza św. za ++ męża Tadeusza, rodziców Natalię i Jana Miler, pokrewieństwo oraz dusze czyśćcowe

10:30 Msza św. za + Małgorzatę Pokusę w 21. rocznicę śmierci

12:00 Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski oraz z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  Roberta z okazji 18. rocznicy urodzin

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Szymon Krośniak

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Intencje mszalne (12-18.03.2018 r.)

Poniedziałek, 12.03.2018 r. 

7:00   Msza św. za ++ Matyldę i Józefa Gawlik, dziadków Król – Gawlik, ciotki, wujków, siostry zakonne, księży i dusze czyśćcowe

18:00 Msza św. – za wstawiennictwem MB Różańcowej – w intencji żyjących i zmarłych członków Róży Różańcowej Małgorzaty Czaja oraz o pokój na świecie

Wtorek, 13.03.2018 r. – 5. rocznica wyboru papieża Franciszka

7:00   Msza św. za + Zygmunta Wolca w kolejną rocznicę śmierci

18:00 Msza św. za ++ brata Wiesława, rodziców Aleksandrę i Stanisława Szpulak oraz dusze czyśćcowe

Środa, 14.03.2018 r.

7:00   (1) Msza św. za + męża i ojca Piotra Włochowicz, ++ rodziców Piotra i Wiktorię, ++ Jana i Marię, ++ z rodziny oraz dusze czyśćcowe

           (2) Msza św. do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za łaski oraz z prośbą o zdrowie, dary i moc Ducha Świętego dla Hildegardy Kansy z okazji urodzin

Czwartek, 15.03.2018 r.

7:00   intencja wolna

18:00 Msza św. szkolna za ++ Konstantego i Martę Duda, pokrewieństwo Kansy – Duda oraz dusze czyśćcowe

Droga Krzyżowa dla dzieci

19:30 Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.

Piątek, 16.03.2018 r.       

17:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi św.

17:15 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych (z odczytywaniem wypominek)

18:00 (1) Msza św. za ++ Stefana, Mieczysławę, Jerzego i Elżbietę Jakubowskich oraz Remigiusza Święcickiego

(2) Msza św. za zmarłych i poległych zalecanych w wypominkach Drogi Krzyżowej

Adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 19:30

Sobota, 17.03.2018 r.

8:00   intencja wolna

17:00 Msza św. za + męża i ojca Pawła Zdzuj, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz + Michała Halupczok

V Niedziela Wielkiego Postu, 18.03.2018 r. – kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych

7:00   Msza św. za ++ rodziców Marię i Józefa Hebdów, Weronikę i Augustyna Grabowieckich – o łaskę nieba w kolejne rocznice śmierci

9:00   Msza św. za + Alberta Czech w 30. dzień po śmierci

10:30 Msza św. za + Józefa Pokusę w 1. rocznicę śmierci

12:00 Msza św. za ++ męża Erwina Kubis, pokrewieństwo z obu stron i dusze czyśćcowe

Chrzest św.: Aleksandra Alicja Skrzypczyk

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym