Próby scholi

UWAGA !

Próby scholi odbywają się : w piątki o godzinie 19:00.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do włączenia się w uwielbianie Boga śpiewem !