Roczek

Roczki, czyli świętowanie rocznicy przyjęcia sakramentu Chrztu św. przez dziecko, sprawowany jest w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00.
Prosimy o zgłoszenie dziecka najpóźniej 1 tydzień przed planowanym Roczkiem.