Historia parafii

Parafia powstała w 1933 r. w wyniku podziału parafii św. Krzyża w Opolu. Parafia obejmowała terytorium Gosławic, Kolonii Gosławickiej i obecnego ZWM. Kościół zbudowano w 1933 r. staraniem ks. prał. J. Kubisa, proboszcza parafii św. Krzyża, konsekrowany przez kard. A. Bertrama 8.11.1933 r., murowany, nowoczesny. Ołtarz główny z kościoła św. Sebastiana w Opolu. Z parafii wydzielono nowe parafie - pw. św. Jacka w Kolonii Gosławickiej i pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu ZWM.