Aktualności

Historia diecezji opolskiej (cz. 1)

logo opoleRozpoczynamy dziś nowennę niedziel przed rozpoczęciem jubileuszu diecezji opolskiej. Przygotowując się do tego wydarzenia przez dziewięć kolejnych niedziel, chcemy zaprosić Was,do poznania historii powstałej przed 50 laty diecezji opolskiej i okoliczności, które doprowadziły do jej utworzenia, jak również do wspólnej modlitwy w czasie niedzielnej Eucharystii oraz popołudniowego nabożeństwa. Będziemy prosić Boga, byśmy dzięki Jego łasce jako wspólnota Kościoła lokalnego, zawsze podążali razem i wiernie za Jezusem, tworząc otwartą i służebną wspólnotę wiary.

Zgłębiając początki historii naszej diecezji, trzeba sięgnąć do roku 1945. W nieco ponad trzy miesiące po zakończeniu w Europie działań wojennych, dokładnie 25 lat od Cudu nad Wisłą, 15 sierpnia 1945 r., w kontekście nowej rzeczywistości polityczno-narodowościowej na naszych ziemiach, decyzją papieża Piusa XII powołano Administrację Apostolską Śląska Opolskiego. Był to początek długotrwałego procesu kształtowania się administracji kościelnej na ziemiach zachodniej Polski. warto nadmienić, że administratury apostolskie powstają zazwyczaj na terenach misyjnych lub terenach, gdzie przebieg granic państwowych nie jest jeszcze do końca uregulowany odpowiednimi traktatami – tak było na ziemi Śląska Opolskiego. Zatem narodziny naszej diecezji należy wiązać z tym burzliwym okresem w dziejach ludzkości, jakim była II wojna światowa oraz z jej przykrymi konsekwencjami takimi jak: bieda, zniszczenia wojenne, zmiany dotychczasowych granic i przesiedlenia tysięcy ludzi.

W powojennych latach, obok odbudowy murów wielu domostw i świątyń, czymś niemniej istotnym było odbudowanie ludzkiej godności, poczucia międzyludzkiej wspólnoty i przynależności religijnej. Tego zadania jako pierwszy podjął się ks. Bolesław Kominek, którego kard. August Hlond mianował administratorem apostolskim Śląska Opolskiego.

We wrześniu 1945 r. ks. Bolesław Kominek odbył ingres do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. w Opolu, który od tej pory zaczął pełnić funkcję katedry. Administrator Apostolski w latach powojennej zawieruchy troszczył się o odbudowę zniszczonych świątyń i klasztorów. Chrześcijanie tamtych dni nie zapomnieli również o odbudowie szkół, domów starców i pełnieniu licznych dzieł miłosierdzia, które miały przyczynić się do ukazania piękna chrześcijańskiego życia.

Z inicjatywy ks. Bolesława Kominka powstała Drukarnia i Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, jak również Księgarnia św. Krzyża. Dzięki niej Dobra Nowina o zbawieniu mogła odtąd szybciej i lepiej docierać do wielu osób. O tym, jak ważna jest misja Drukarni i Wydawnictwa Świętego Krzyża, może świadczyć chociażby fakt, że przez wszystkie lata swojej działalności rozdysponowała 5 mln sztuk modlitewników „Droga do nieba”, z których do dziś korzystamy w naszych wspólnotach parafialnych.

Kimś, bez kogo trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Kościoła, są osoby duchowne. Dlatego 15 sierpnia 1949 r. erygowano w Opolu Wyższe Seminarium Duchowne, które po 3 latach zostało przeniesione do Nysy. To w nim– poprzez formację duchową i intelektualną – dorastali przyszli kapłani.

Lata 1945–1956 to także okres wielkiej nienawiści ateistycznego aparatu komunistycznego wobec Kościoła. W roku 1951 zmuszono do ustąpienia z urzędu ks. Bolesława Kominka, a w jego miejsce powołano przychylnego komunistom ks. Emila Kobierzyckiego. Władze ingerowały we wszelką działalność Kościoła; inwigilowano duchowieństwo, wypędzano proboszczów z ich parafii, zamykano klasztory, a siostry zakonne wysiedlano do obozów pracy. Ponadto znacjonalizowano Drukarnię i Wydawnictwo św. Krzyża. W tym okresie, od października 1954 r. do października 1955 r., na terytorium naszej diecezji (w Prudniku) przebywał internowany ks. kard. Stefan Wyszyński.

Ostatecznie, dzięki Bożej Opatrzności, wierze i odwadze wielu ludzi, kształtujący się kościół opolski przetrwał lata ucisku i 16 grudnia 1956 r. na polecenie papieża Piusa XII przybył z Sandomierza na nasze ziemie ks. bp Franciszek Jop, który odtąd pasterzował na opolskiej ziemi.

We wrześniu 1945 r. ks. Bolesław Kominek odbył ingres do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. w Opolu, który od tej pory zaczął pełnić funkcję katedry. Administrator Apostolski w latach powojennej zawieruchy troszczył się o odbudowę zniszczonych świątyń i klasztorów. Chrześcijanie tamtych dni nie zapomnieli również o odbudowie szkół, domów starców i pełnieniu licznych dzieł miłosierdzia, które miały przyczynić się do ukazania piękna chrześcijańskiego życia.

Z inicjatywy ks. Bolesława Kominka powstała Drukarnia i Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, jak również Księgarnia św. Krzyża. Dzięki niej Dobra Nowina o zbawieniu mogła odtąd szybciej i lepiej docierać do wielu osób. O tym, jak ważna jest misja Drukarni i Wydawnictwa Świętego Krzyża, może świadczyć chociażby fakt, że przez wszystkie lata swojej działalności rozdysponowała 5 mln sztuk modlitewników „Droga do nieba”, z których do dziś korzystamy w naszych wspólnotach parafialnych.

Kimś, bez kogo trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Kościoła, są osoby duchowne. Dlatego 15 sierpnia 1949 r. erygowano w Opolu Wyższe Seminarium Duchowne, które po 3 latach zostało przeniesione do Nysy. To w nim– poprzez formację duchową i intelektualną – dorastali przyszli kapłani.

Lata 1945–1956 to także okres wielkiej nienawiści ateistycznego aparatu komunistycznego wobec Kościoła. W roku 1951 zmuszono do ustąpienia z urzędu ks. Bolesława Kominka, a w jego miejsce powołano przychylnego komunistom ks. Emila Kobierzyckiego. Władze ingerowały we wszelką działalność Kościoła; inwigilowano duchowieństwo, wypędzano proboszczów z ich parafii, zamykano klasztory, a siostry zakonne wysiedlano do obozów pracy. Ponadto znacjonalizowano Drukarnię i Wydawnictwo św. Krzyża. W tym okresie, od października 1954 r. do października 1955 r., na terytorium naszej diecezji (w Prudniku) przebywał internowany ks. kard. Stefan Wyszyński.

Ostatecznie, dzięki Bożej Opatrzności, wierze i odwadze wielu ludzi, kształtujący się kościół opolski przetrwał lata ucisku i 16 grudnia 1956 r. na polecenie papieża Piusa XII przybył z Sandomierza na nasze ziemie ks. bp Franciszek Jop, który odtąd pasterzował na opolskiej ziemi.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.