2017 i starsze

Intencje mszalne (11-17.12.2017 r.)

Poniedziałek, 11.12.2017 r.

7:00     Msza św. za ++ rodziców Anielę i Stanisława Stotko, Zofię i Józefa Warzecha, szwagra Huberta i dusze czyśćcowe

18:00   Msza św. koncelebrowana /Rorate/:

(1) za ++ Łucję Kansy w rocznicę śmierci, Piotra i Gerarda Kansy oraz dusze czyśćcowe

(2) do Bożej Opatrzności, z prośbą o błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Waltra Klimke oraz o zdrowie dla jego żony Róży

Wtorek, 12.12.2017 r. ? rozpoczęcie rekolekcji w Raciborzu-Miedonii

7:00     Msza św. za ++ Marię i Annę, rodziców i dusze czyśćcowe

18:00   Msza św. /Rorate/ do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za łaski oraz z prośbą o zdrowie, dary i moc Ducha Świętego dla Oli Stachery z okazji 15. rocznicy urodzin

Środa, 13.12.2017 r. ? św. Łucji, dziewicy i męczennicy

7:00     Msza św. do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie duszy i ciała dla syna Krzysztofa

18:00  Msza św. /Rorate/ za ++ rodziców Kansy i Mazurkiewicz, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze czyśćcowe

Czwartek, 14.12.2017 r. ?  św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

7:00     Msza św. do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za łaski oraz z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Gerharda Brzezina z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny

18:00   Msza św. /Rorate/ za ++ rodziców Aleksandrę i Stanisława Szpulak, brata Wiesława, ciocię Franciszkę i dusze czyśćcowe

Piątek, 15.12.2017 r.  

7:00     Msza św. do Miłosierdzia Bożego z prośbą o potrzebne łaski, opiekę,  błogosławieństwo, zdrowie, miłość i pokój w rodzinie oraz pomoc w pracy dla Joanny, Wojciecha, Elżbiety oraz Marianny

18:00   Msza św. /Rorate/ do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za łaski oraz z prośbą o zdrowie, dary i moc Ducha Świętego dla Tomasza i Iwony Hamadyk oraz córek Natalii i Renatki

Adoracja Najświętszego Sakramentu (do 19:30)

Sobota, 16.12.2017 r.

8:00     Msza św. /Rorate/ do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Faustyny, z podziękowaniem za łaski oraz z prośbą o uzdrowienie, dary i moc Ducha Świętego dla Małgorzaty

17:00   Msza św. za ++ żonę Marię Halupczok, rodziców Halupczok ? Wodarz, szwagra, szwagierkę i teścia Alojzego oraz o zdrowie w rodzinie i za dzieci z wnukami

18:30   Spotkanie przy OSP Gosławice i poświęcenie samochodu bojowego

III Niedziela Adwentu, 17.12.2017 r. (kolekta na potrzeby duszpasterstwa)

7:00     Msza św. do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za łaski oraz z prośbą  
             o zdrowie, dary i moc Ducha Świętego dla Heleny Bienias z okazji 96. rocznicy
             urodzin oraz za dobrodziejów i całą rodzinę

9:00     Msza św. za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Wawrów, Franciszka Wójcik, Janinę Łopacińską, pokrewieństwo z obu stron i dusze czyśćcowe

10:30   Msza św. za + Joannę Fiałka w 8. rocznicę śmierci i ++ z rodziny

12:00   Msza św. za ++ rodziców Matejka ? Piechota, męża Ryszarda, synów Krystiana i Waldemara, pokrewieństwo oraz dusze czyśćcowe

Chrzest: Lena Dominika Grzywa (po Mszy św.)

15:00   Nabożeństwo Adwentowe

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.