Intencje 11.01.2021

Poniedziałek 11.01.2021

7.00    Do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mamy Agnieszki z okazji urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.
18.00  1. Msza św. "Kolędowa" w intencji parafian z ulic. Zapłocie, Pogodna, Wygonowa, Grabowa, Hubala, Pużaka
            2.
Za + Grzegorza Maciałek (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 12.01.2021

7.00    Za + Magdalenę Fikus (od uczestników pogrzebu)
18.00
  1. Msza św. "Kolędowa" w intencji parafian z ulic. Chocimskiej, Halickiej, Kresowej, Żytomierskiej
            2.
O zdrowie dla matek Pelagii, Anny, Jadwigi

Środa 13.01.2021

Wotywna o św. Józefie
7.00    Za + Marię Kurc (od uczestników pogrzebu)
18.00
  1. Msza św. "Kolędowa" w intencji parafian z ulicy Tarnopolskiej
           2.
Za + syna Krzysztofa Nowak w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców Bul i Nowak i ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.

Czwartek 14.01.2021

7.00    Za + księdza Stanisława Bijaka, ++ z pokrewieństwa.
18.00 1. Msza św. "Kolędowa" w intencji parafian z ulic. Krzemienieckiej i Rzeszowskiej
           2. Za ++ rodziców Jerzego i Martę Matyszok oraz ++ z rodziny.

Piątek 15.01.2021

7.00    W intencji parafian i dobrodziejów
18.00  O radość życia wiecznego dla + Anny Dżyga w 1 rocznicę śmierci.
            Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30

Sobota 16.01.2021

8.00    Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej o miłosierdzie Boga i łaskę nieba dla ++ taty Piotra w 12-stą rocznicę śmierci oraz + brata Jana Sieradzkiego
17.00  Za + Magdalenę Fikus w 30 dzień po śmierci, ++ męża Lucjana, syna Józefa i wnuka Marcina

Niedziela 17.01.2021

Kolekta gospodarcza na remont organów

7.00    Za + mamę Marię w 4 rocznicę śmierci, + ojca Franciszka w kolejną rocznicę śmierci, za dusze czyśćcowe.
9.00    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary i moc Ducha Świętego z okazji 57 rocznicy urodzin Janusza Uchorczak.
10.30  1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mamy Danuty z okazji 60 urodzin
            2.
Za + Mikołaja Smyk, w rocznicę śmierci, ++ Józefa i Barbarę Joniec, + z pokrewieństwa.
12.00  W intencji Edyty z okazji 40 rocznicy urodzin prosząc o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.
16.15   Różaniec w intencji chorych i o zatrzymanie epidemii
17.00  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rocznego dziecka Bartłomieja Rapa

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.