Intencje 13.12.2021

Poniedziałek 13.12.2021 św. Łucji, dziewicy i męczennicy

06.30  Roraty dla dorosłych i młodzieży. Za + Waldemara Jambor (od uczestników pogrzebu)
17.15  Różaniec Wspólnoty Ducha Świętego Ogniska Pokutne
18.00  Roraty. Z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o łaski Ducha Świętego dla Anny Wiśnik.

 

Wtorek 14.12.2021 św. Jana Od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła

7.00    Za ++ rodziców Zofię i Jana Rogala, Józefa i Stefanię Drabik w kolejną rocznicę śmierci.
18.00  Roraty. Za ++ rodziców Anielę i Wiktora Kainka, ++ brata Henryka, wujka Józefa, ++ z pokrewieństwa i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Środa 15.12.2021

7.00    Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszej parafii
18.00  Roraty. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Sabiny z okazji 30 rocznicy urodzin, w intencji rodziny Gaczkowskich, oraz za + mamę Irenę.

Czwartek 16.12.2021

06.30  Roraty dla dorosłych i młodzieży. O dar nieba dla ++ Herberta, Huberta, Bernarda, Alojzego i Cezarego.
18.00  Roraty. Za + Waldemara Jambor (od uczestników pogrzebu)

Rozpoczyna się II część Adwentu
Czas bezpośredniego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego

Piątek 17.12.2021 – O Mądrości

7.00    Za + męża i ojca Leona Kotula, syna Huberta, szwagierkę Marię, ++ teściów, ++ rodziców, ++ z rodziny Kotula, Niedziela, + Barbarę i Marię Kaleja, + z rodziny Czech, + Reinholda Kesler i dusze czyśćcowe.
18.00  Roraty. Za + Feliksa Stotko (od uczestników pogrzebu)
18.45  Adwentowe Uwielbienie z Bartkiem Jaskotem

Sobota 18.12.2021 – O Adonai

8.00    Za + teścia i ojca Jana Wieszołek w kolejną rocznicę śmierci i ++ ojca Helmuta Wilczek, ++ z rodziny i dusze czyśćcowe.
17.00  Za + Magdalenę Fikus w 1 rocznicę śmierci, ++ męża Lucjana, syna Józefa i wnuka Marcina.

IV Niedziela Adwentu 19.12.2021 – Korzeniu Jesse

KOLEKTA GOSPODARCZA

7.00    Za ++ rodziców Apolonię i Stefana Stotko, + ojca Antoniego Nawrat, dziadków z obu stron, siostrę Urszulę, ciotkę Monikę i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
9.00    Za + rodziców Stanisława i Helenę, ++ z pokrewieństwa, ++ teściów Weronikę i Wacława, ++ z pokrewieństwa, + Marka Laskowskiego
10.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Jolanty i Tadeusza Szczepaniak oraz córek Aleksandry i Anny z rodzinami oraz syna Tomasza.
12.00  1. Za ++ rodziców Anielę i Tomasza Jaroszów
           2. Za + Zbigniewa Szpulak w 30 dzień po śmierci
16.15 Nieszpory adwentowe
17.00  Za + Annę Kuriatę

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.