2022

Intencje 26.12.2022

Poniedziałek 26.12.2022 II Dzień Świąt Bożego Narodzenia 
święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika

Kolekta parafialna | zbiórka do puszki na KUL
Błogosławieństwo owsa

7.00    Za + Henrykę Radziej (w dniu ziemskich urodzin).
9.00    Za + męża Wernera, córkę Sabinę, ++ rodziców Jadwigę i Lucjana Kurc, Huberta i Adelajdę Kupka, ++ z pokrewieństwa.
10.30  Za + Krzysztofa Spychałę (w 1. rocznicę śmierci, w dniu ziemskich urodzin).
12.00  Za + mamę Marię, siostrę Bronisławę, brata Antoniego, żonę Marię, syna Kazimierza, rodziców Jadwigę i Kazimierza Jakuszewskich, ojca Rafała i rodziców Bazylego i Annę Dąbrownych, ++ z rodzin Głębockich, Paradowskich, Jakuszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące z rodzin.
17.00  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Anieli Rzeźniczek.

Intencje 19.12.2022

Poniedziałek 19.12.2022 – Korzeniu Jessego

6.30     Roraty Za ++ Halinę i Józefa Flakus.
18.00  Roraty z udziałem dzieci 1. Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora Buhl, ++ dziadków Buhl i Cygan, za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o zdrowie w rodzinie.
           2. Za + Jerzego Niebiesnego (w 2. rocznicę śmierci).

Okazja do spowiedzi: 6.00 – 6.30, 17.00 – 18.00

Intencje 05.12.2022

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Na zakończenie śpiewamy suplikacje, modląc się o pokój na świecie

PONIEDZIAŁEK 05.12.2022

6.30   Roraty Za + Annę Kuriata (gregoriańska). 
18.00 Roraty z udziałem dzieci Za + rodziców Annę i Romana Rysz, ++ z pokrewieństwa.

Intencje 12.12.2022

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Na zakończenie śpiewamy suplikacje, modląc się o pokój na świecie

PONIEDZIAŁEK 12.12.2022

6.30 Za + męża i ojca Leona, syna Huberta, ++ Marię i teściów, ++ z rodziny Kotula, rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa z rodziny Niedziela i dusze czyśćcowe. 
18.00 Roraty z udziałem dzieci Za + męża Józefa Podstawa w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.

Intencje 28.11.2022

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Na zakończenie śpiewamy suplikacje, modląc się o pokój na świecie.

Poniedziałek 28.11.2022

6.30       Roraty Za + Annę Kuriata (gregoriańska).
18.00     Roraty z udziałem dzieci Za ++ rodziców Stefana i Marię Jonczyk, Piotra i Helenę Zyla, ++ z pokrewieństwa i dusze czyścowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.