Intencje 15.05.2023

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 do 17.55 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i okazja do spowiedzi. Na zakończenie adoracji śpiewamy suplikacje prosząc o pokój na świecie.

Poniedziałek 15.05.2023 | Biały Tydzień

7.00    Za + syna Andrzeja Wierzbickiego, ++ rodziców Jadwigę i Józefa Dajnarowicz oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę dla całej rodziny, syna Adama z rodziną, wnuków i sióstr z rodzinami.
18.00  1. W intencji rolników i działkowiczów z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy, odpowiednią pogodę i obfite plony.
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Edgara Janeczko z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
           Po Mszy św. procesja błagalna o urodzaje do krzyża obok posesji p. Kainka

Wtorek 16.05.2023 Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski | Biały Tydzień

7.00    O łaskę nieba dla + taty Mieczysława (w 8. rocznicę śmierci).
18.00  1. W intencji rolników i działkowiczów z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy, odpowiednią pogodę i obfite plony.
            2. Za ++ rodziców Annę i Leonarda Mróz, Helenę i Teofila Winchula, ++ z pokrewieństwa.
            3. Za + o. Natana Kansy OFM
            Po Mszy św. procesja błagalna do krzyża na wysokości gospodarstwa p. Czaja i Kansy

Środa 17.05.2023 | Biały Tydzień

Wotywna o św. Józefie
7.00    Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rolników i działkowiczów z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy, odpowiednią pogodę i obfite plony.
            Po Mszy św. procesja błagalna do krzyża obok kapliczki przy szkole.
18.00  Za + Huberta Pilarczyka (od uczestników pogrzebu).
            Po Mszy św. nabożeństwo majowe

Czwartek 18.05.2023 | Biały Tydzień

7.00    Za + Leonarda Smolnika (od uczestników pogrzebu).
18.00  1. Za + ojca Jana Kowalczyka (w 10. rocznicą śmierci), + brata Jana (w 20. rocznicę śmierci) i matkę Katarzynę.
            2. Za + Małgorzatę Grzesik z domu Piechota (w 30. dzień po śmierci).
            Po Mszy św. nabożeństwo majowe

Piątek 19.05.2023 | Biały tydzień

7.00    Za + Teodora Zowada (od uczestników pogrzebu).
17.00  Okazja do spowiedzi dla dzieci obchodzących rocznicę I Komunii św. i ich bliskich
18.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Rafała Korciepińskich z okazji 11. rocznicy ślubu.
            2. Za + Małgorzatę Czaja (w 1. rocznicę śmierci), jej męża Antona oraz ++ z pokrewieństwa.
           Po Mszy św. nabożeństwo majowe i adoracja do godz. 19.30

Sobota 20.05.2023

Wotywna o Najświętszej Maryi Pannie
8.00    Za żyjących i ++ z róży różańcowej p. Jerzego Datko, oraz o pokój na świecie.
9.00    Pielgrzymka ślubowana do Lędzin. Suma odpustowa ku czci MB Wspomożenia Wiernych o godz. 10.30 w Lędzinach.
17.00  Za ++ rodziców Wernera i Hildegardę, + matkę Marię i ++ dziadków z obu stron

Wniebowstąpienie Pańskie 21.05.2023

Kolekta gospodarcza | Jałmużna postna z całego roku

8.00    Za + rodziców Stefanię i Stanisława, siostrę Lucynę i ciocię Kazimierę.
10.00  W intencji dzieci obchodzących rocznicę I Komunii świętej, ich rodzin i bliskich
12.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 50. rocznicy ślubu Urszuli i Kazimierza Bik oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinach Krzysztofa, Tomasza i Oktawiana.
            2. Za ++ rodziców Helenę i Eugeniusza Wróblewskich o łaskę życia wiecznego.
            Po Mszy św. Chrzest św.: Oliwier Mateusz Melnarowicz.
16.15  Nabożeństwo majowe
17.00  Za + mamę Reginę Parzewską (w 8. rocznicę śmierci).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.