Intencje 16.10.2023

Wypominki rosary

Poniedziałek 16.10.2023 Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

7.00    Za ++ Helenę i Gerharda Wocław, ++ rodziców i dusze czyśćcowe.
17.15  Różaniec Wspólnoty Ducha Świętego – Ogniska Pokutne: o świadomość Bożej obecności w naszym życiu.
18.00  Za + męża Helmuta Wilczek, + matkę Rozalię, ojca Wiktora, brata Jerzego Buhl, teściów Marię i Bolesława Wilczek, dwie szwagierki, trzech szwagrów, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.

Wtorek 17.10.2023 św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

7.00    Za + Mirosława Rudzkiego (od rodziny Kamińskich).
18.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla ks. Huberta Janowskiego z okazji 80. rocznicy urodzin.
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Justyny i Łukasza z okazji 3. rocznicy ślubu.
            Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.

Środa 18.10.2023 święto św. Łukasza Ewangelisty

7.00    Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian, dobrodziejów i przyjaciół naszej parafii.
18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Krystyny oraz za żyjących i ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.

Czwartek 19.10.2023

7.00    Za + Franca Lonskiego (w 4. rocznicę śmierci).
18.00  Za + męża Rudolfa (w 15. rocznicę śmierci), ++ rodziców Agnieszkę i Józefa, teścia Jerzego, pokrewieństwo i dusze czyśćcowe.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.

Piątek 20.10.2023 św. Jana Kantego, kapłana

7.00    Za + Mirosława Rudzkiego (od uczestników pogrzebu).
18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji urodzin.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe, adoracja do 19.30.
19.00  Spotkanie dla młodzieży (na plebanii).

Sobota 21.10.2023

Wotywna o Najświętszej Maryi Pannie
8.00    Za ++ rodziców Waleskę i Alfonsa Labisz, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.
15.00  Msza św. ślubna: Agnieszka Kowara i Jakub Ksiądzyna.
17.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Józefa i Krystyny z okazji kolejnej rocznicy ślubu, rocznicy urodzin Krystyny oraz za dzieci z rodzinami.
            2. O łaskę nieba dla + ojca Ewalda Kubicek, rodziców: Małgorzatę i Wilhelma Jaskowic ++ rodzeństwo, szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
            Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.

XXIX Niedziela Zwykła 22.10.2023

Kolekta na misje
Po Mszy św. możliwość nabycia kremówek papieskich

8.00    Do Bożego miłosierdzia za ++ rodziców Matyldę i Józefa Gawlik, ++ dziadków Król i Gawlik, ++ ciotki, wujków, siostry zakonne i kapłanów, dusze czyścowe oraz o Boże błogosławieństwo w całej rodzinie.
10.00  Za + Ilse Kurtz o wieczne zbawienie (od koleżanek).
12.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Marty Kotula z okazji 90. rocznicy urodzin, w intencji dzieci z rodzinami oraz za ++ męża Leona i syna Huberta.
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczodrość otrzymanych łask i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Aureliusza Stawińskich z okazji 65. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.
            Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Mirona Matejka.
16.15   Nabożeństwo różańcowe.
17.00  Za ++ rodziców: Józefę i Stanisława Marusiak, Helenę i Franciszka Wróblewskich.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.