Intencje 20.02.2023

Od poniedziałku do środy od 17.30 do 17.55 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i okazja do spowiedzi. Na zakończenie adoracji śpiewamy suplikacje prosząc o pokój na świecie.

Poniedziałek 20.02.2023

7.00    Z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Kornelii, całej rodziny i przyjaciół.
18.00  Za + Krystiana Brząkalik.

 

Wtorek 21.02.2023

7.00    Za + Franciszkę Miemczyk w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Hanusik, Staś i Miemczyk oraz w pewnej intencji - Panu Bogu wiadomej.
18.00  Za chrześnicę Magdalenę Wąsowicz w 7. urodziny, prosząc o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.

Środa 22.02.2023 Środa Popielcowa

7.00    1. Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian, dobrodziejów i przyjaciół naszej parafii o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu
            2. W intencji żyjących i ++ członków róży różańcowej p. Edyty Meja oraz o pokój na świecie.
16:00  Za + Leonarda Smolnika (od zarządu i pracowników firmy Moto Wektor).
18.00  Za + Rudolfa Mika (od uczestników pogrzebu).

Droga do Paschy
Parafialne rekolekcje Wielkopostne

prowadzi o. Mirosław Pilśniak OP

Czwartek 23.02.2023

7.00    Msza św. z nauką ogólną W intencji męża Mariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
           Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.
11.00  Msza św. w intencji chorych naszej parafii z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych.
             Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.
17.00  Okazja do sakramentu pokuty
18.00  Msza św. z nauką ogólną
           1. O radość życia wiecznego dla + Krzysztofa Blaik (w dniu jego ziemskich urodzin).
           2. Za ++ dziadków Adelheidt i Ambrożego Morka, + Anielę i Wiktora Cygan, + Elżbietę i Leona Soll, + Anastazję i Zofię Buhl, + z rodziny Soll-Morka.
19.00   Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży – uczniów szkół średnich, studentów i młodych pracujących. (na plebanii)

Piątek 24.02.2023

7.00    Msza św. z nauką ogólną Za + Agnieszkę i Waltera Koziol, + Marię i Jerzego Sorowka oraz całe pokrewieństwo Sorowka i dusze w czyśćcu cierpiące.
           Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.
9.00    Rekolekcyjne odwiedziny chorych
17.00  Zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu
17.15  Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych
18.00  Msza św. z nauką ogólną
           1. Za ++ rodziców Helenę i Piotra Zyla, Marię i Stefana Jonczyk, ++ z pokrewieństwa i dusze czyścowe.
            2. Za + Ryszarda Kaczmarczyka (od uczestników pogrzebu).
19.00   Spotkanie rekolekcyjne dla małżonków, rodziców i narzeczonych

Sobota 25.02.2023

8.00    Msza św. z nauką ogólną Za + Małgorzatę Czaja (od uczestników pogrzebu).
           Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.
16.00   Okazja do spowiedzi
16.45   Zakończenie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu
17.00  Msza św. z nauką ogólną (nauka sobotnia)
           1. Za ++ rodziców Janinę i Wiktora Wanago, ++ z pokrewieństwa
           2. Za + męża i ojca Feliksa Stotko, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.

I Niedziela Wielkiego Postu 26.02.2023 – Zakończenie rekolekcji parafialnych

Kolekta – podziękowanie dla o. rekolekcjonisty

8.00    O radość życia wiecznego dla + Norberta Mazur.
10.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Krystyny Kołba - Rosinskiej z okazji 40. urodzin.
           2. Za + Zdzisława Mechel (w 30. dzień po śmierci).
12.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo w intencji Bronisławy i Stanisława Fikus oraz zdrowie w całej rodzinie.
            2. Za + Mieczysława Wąsowicz w 1. rocznicę śmierci
16.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00  Za + Piotra Kansy w rocznicę śmierci, ++ Łucję, Irenę i Gerarda Kansy, Marię i Jerzego Wieczorek, ++ pokrewieństwa

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.