Intencje 28.08.2023

Poniedziałek 28.08.2023 św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

7.00    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Joachima i Gabrieli z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00  Za ++ rodziców Dionizę i Włodzimierza Karpiec w kolejne rocznice śmierci, bratową Krystynę, brata Józefa Musiał, brata Władysława Karpiec, ks. Jana Dyrdę i pozostałych ++ z rodziny.

Wtorek 29.08.2023 Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela

7.00    Za + Mariannę Osińską (od uczestników pogrzebu).
18.00  Za + Sebastiana Zdzuj (od uczestników pogrzebu).

Środa 30.08.2023

Wotywna o św. Józefie
7.00    Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian, dobrodziejów i przyjaciół naszej parafii.
18.00  W intencji Barbary i Marcina z okazji 50. rocznicy urodzin.

Czwartek 31.08.2023

7.00    Za + męża i ojca Feliksa Stotko, ++ rodziców Anielę i Stanisława Stotoko, ++ rodziców Zofę i Józefa Warzecha, szwagra Huberta i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00  Za ++ rodziców Marię i Stanisława Kęs, teścia Bronisława Stachyra w rocznicę śmierci, ++ Jana i Anię Stachyra, ++ Piotra i Edwarda Kęs, ++ babcie i dziadków z domu Kęs i Stachyra.

Piątek 01.09.2023 I Piątek miesiąca | bł. Bronisławy, dziewicy

7.00    1. W intencji czcicieli NSPJ, Róż różańcowych i ich rodzin.
            2. Za + Marię Kansy (gregoriańska).
           Po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ
17.00  Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży (od 17.30 dla wszystkich).
18.00  Za + męża Wernera, córkę Sabinę, ++ rodziców Jadwigę i Lucjana Kurc, Huberta i Adelajdę Kupka, ++ z pokrewieństwa.
            Po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ i adoracja do 19.30

Sobota 02.09.2023 | I Sobota Miesiąca

7.15    Różaniec wynagradzający
8.00    W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w świętych wizerunkach
            Po Mszy św. medytacja I-sobotnia.
16.00  Nauka przedchrzcielna (na plebanii).

misjeswiete bannerFEF3DDB3 67D0 8E49 1AF6 5A02AE0CB455

17.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Vity i Vadyma z okazji 4. rocznicy ślubu. 
             2. Za + Anielę i Czesława Czaja, Marię i Józefa Suślik
             3. Za + Marię Kansy (gregoriańska).

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 03.09.2023

KOLEKTA PARAFIALNA I DIECEZJALNA

8.00    Za + Marię Kansy (gregoriańska).
10.00  Za + Tadeusza Woźniak i + Jerzego Stanisławskiego, ++ teściów Stefanię i Bronisława Dąbrowskich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze czyśćcowe.
12.00  1. W intencji dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców rozpoczynających nowy rok szkolny.
             2. Za + Grażynę Roczniak (w 3. rocznicę śmierci) oraz za ++ z rodziny Roczniak, Sosnowskich i Wróblewskich.
            W czasie Mszy św. Chrzest: Hanna Stanisława Głodek
            (po Mszy św. poświęcenie przyborów szkolnych i błogosławieństwo dzieci).
17.00  O Boże błogosławieństwo dla syna Jerzego z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz za + męża Jerzego (w rocznicę ziemskich urodzin).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.