2023

Intencje 24.04.2023

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 do 17.55 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i okazja do spowiedzi. Na zakończenie adoracji śpiewamy suplikacje prosząc o pokój na świecie.

Poniedziałek 24.04.2023 – Uroczystość św. Wojciecha, Bpa i Męczennika, Głównego Patrona polski

7.00    Za + męża Mariusza Chudy w kolejną rocznicę śmierci, ++ teściów Teresę i Kazimierza oraz ++ z rodzin Loster i Chudy.
18.00  Za + Helmuta Duda (od uczestników pogrzebu).

Intencje 17.04.23

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 do 17.55 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i okazja do spowiedzi. Na zakończenie adoracji śpiewamy suplikacje prosząc o pokój na świecie.

Poniedziałek 17.04.2023

7.00    Za + Helmuta Duda (od uczestników pogrzebu).
18.00  Przez wstawiennictwo Maryi o dar życia wiecznego dla + Wojciecha Szotta.

Intencje 10.04.2023

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 do 17.55 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i okazja do spowiedzi. Na zakończenie adoracji śpiewamy suplikacje prosząc o pokój na świecie.

Poniedziałek Wielkanocny 10.04.2023

Kolekta parafialna, Zbiórka do puszki na KUL

8.00    Za + Helmuta Duda (od uczestników pogrzebu).
10.00  Za + Rudolfa Mika (od uczestników pogrzebu).
12.00  Za + Elżbietę Miciak (w 3. rocznicę śmierci) z prośbą o łaskę nieba. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
17.00  Za ++ Marię i Jerzego Buhl, ++ z pokrewieństwa Broj, Wieczorek.

Intencje 02.04.2023

Wielki Poniedziałek 03.04.2023

Okazja do spowiedzi: 6.30 – 7.00, 17.30 – 18.00, 18.30 – 19.30

7.00    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże Błogosławieństwo dary ducha Świętego dla Hanny.
18.00  Za + Henrykę Radziej, Rodziców Marię i Franciszka, teściów Paulinę i Teodora, + brata i 3 szwagrów.

Intencje 27.03.2023

Od poniedziałku do czwartku od 17.30 do 17.55 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i okazja do spowiedzi. Na zakończenie adoracji śpiewamy suplikacje prosząc o pokój na świecie.

Poniedziałek 27.03.2023

7.00    Za + Leonarda Smolnika (od uczestników pogrzebu).
18.00  Za + Helmuta Duda (od uczestników pogrzebu).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.