do roku 2020

Intencje 02.12.2019

Poniedziałek 02.12.2019

06.30  Roraty dla dorosłych i młodzieży
           Za + Marię Zuzannę Matejka (od uczestników pogrzebu)
18.00  Roraty dla dzieci
           1. Za + mamę Gertrudę Kurc, dziadków Warzecha i Kurc, Sabinę Kurc, dusze czyśćcowe oraz  o zdrowie dla męża Alojzego.
            2. Za + Lucjana Kornek w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

Wtorek 03.12.2019 ? św. Franciszka Ksawerego, Prezb.

7.00    Za ++ ojca Zbigniewa Duplaga oraz rodziców Jana i Annę Lepich.
18.00  Roraty dla dzieci
           1. Za ++ Różę i Jana Świętek.
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, żywą wiarę dla Anny Wiśnik z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

Środa 04.12.2019

7.00    1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Oli Stachery z okazji rocznicy urodzin.
           2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Barbary z okazji urodzin.
18.00  Roraty dla dzieci
          Za + męża i ojca Joachima Fich w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, pokrewieństwo.

Czwartek 05.12.2019 ? I Czwartek Miesiąca

06.30  Roraty dla dorosłych i młodzieży
           Za + Martinę Langosz (od uczestników pogrzebu)
18.00  Roraty dla dzieci
          1. O nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie z naszej parafii, o zachowanie powołań, w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i ich rodzin.
          2. Za + ojca Josefa Firlus, + żonę Krystynę oraz w intencji dzieci z rodzinami o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Piątek 06.12.2019 ? I Piątek Miesiąca

7.00    W intencji czcicieli NSPJ, Róż różańcowych i ich rodzin.
18.00  Roraty dla dzieci
          1. Za + męża i ojca Pawła Zdzuj, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo, + Michała Halupczok.
          2. Za ++ rodziców Marię i Jana Żmuda, ++ z pokrewieństwa, dusze czyścowe.
          Po Mszy św. Adoracja do godz. 19.30

Sobota 7.12.2019 ? św. Ambrożego, Bpa ? I Sobota Miesiąca

7.15    Różaniec wynagradzający
8.00    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego dla Łukasza Meja z okazji kolejnych urodzin oraz w intencji całej rodziny.
17.00  Za + Piotra Sdzuj w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa, dusze czyścowe.
          Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Franciszek Piotr Staniszewski

II Niedziela Adwentu 8.12.2019
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00    Za ++ Franciszka i Wiktorię Kansy, ++ pokrewieństwo i dusze czyścowe.
9.00    1. Za ++ rodziców Annę i Romana Rysz, pokrewieństwo Forst i Rysz.
           2. Za + Annę Tymoczko w 19 rocznicę śmierci i Darię Lepczańską w 1 rocznicę śmierci.
10.30  Za + Jana Kuchcickiego w 11 rocznicę śmierci.
12.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Urszuli z okazji 70 rocznicy urodzin.
            Po Mszy św. Chrzest św. Gaja Anna Chodorowska, Lilianna Natalia Karbowiak
15.00  Nieszpory niedzielne

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.