do roku 2020

Intencje 11.11.2019

Poniedziałek 11.11.2019 ? Dzień Niepodległości, św. Marcina Biskupa

7.00      Za + Martinę Langosz (od uczestników pogrzebu)
16.00    Uwaga, zmiana godziny Mszy św.
              1. Za + męża Henryka Panek, ++ rodziców Marię i Hiacyntego Pasoń, + ciotkę Bronisławę, ++ z pokrewieństwa.
              2. Za ++ męża Wiktora Bolko i syna Witolda Bolko.
16.45    Spotkanie ze św. Marcinem 

Wtorek 12.11.2019 ? św. Jozafata, Bpa i Męcz.

7.00      Za + ks. Henryka Cieślik, ++ rodziców Eryka. Elżbietę i Zygfryda Feliks.
18.00    1. Za ++ rodziców Genowefę i Czesława Markiewicz oraz teściów Annę i Bolesława Buckich.
              2. Za + ojca matkę Marię, ojca Reinholda Kendzia w rocznicę śmierci, ++ teścia Józefa Langosz, dusze czyścowe.

Środa 13.11.2019 ? św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna ? pierwszych męczenników polskich

Wotywna o św. Józefie
7.00      Za + Jadwigę Przybyła (od uczestników pogrzebu)
18.00    Za + męża Henryka w 6 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, pokrewieństwo, dusze czyśćcowe oraz o zdrowie w rodzinie.

Czwartek 14.11.2019 ? bł. Marii Luizy Merkert, Dziewicy

7.00      Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, dary i moc Ducha Świętego i zdrowie w intencji Elżbiety oraz za dzieci z rodzinami.
18.00    1. Za + Marię Czuba w 3 rocznicę śmierci, ++ Czesława i Jana Czuba.
             2. Za + ojca Mieczysława.

Piątek 15.11.2019

7.00      Za + chrzestną Annę Felger od chrześniaków Doroty, Marianny i Henryka, oraz za + wujka Ludwika
18.00    1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, Opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anieli i Ryszarda oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci.
             2. Za + Mieczysławę, Stefana, Ryszarda, Jerzego, Elżbietę Jakubowskich i Remigiusza Święcickiego.
             Po Mszy św. Adoracja do godz. 19.30

Sobota 16.11.2019 ? Rocznica Poświęcenia opolskiej Katedry

8.00      Za + Renatę Kamińską (od rodziny Pawelców i Marciniaków)
17.00    1. Za ++ rodziców Zofię i Zdzisława Marcinkowskich, ++ z rodziny Marcinkowskich, Woldańskich i Baranowskich.
              2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Marii i Andrzeja Mielnickich z okazji 30 rocznicy ślubu.

XXXIII Niedziela Zwykła 17.11.2019

7.00      Do Bożej Opatrzności o łaskę nieba dla rodziców Agnieszki i Alfonsa Jopczyk, męża Gintra Kinert, teściów Joannę i Jana, pokrewieństwo, dusze czyśćcowe.
9.00      Za + siostrę Jadwigę, brata Alfreda, ++ z rodziny Laksy, Kotula i Wieszal.
10.30    Za + matkę Wiktorię Staś w 12 rocznicę śmierci, za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
12.00    (Rodzinna) 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Wacława Szczepaniaka z okazji 80 rocznicy urodzin.
              2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz zdrowie  dla Elżbiety i Rudolfa z okazji 80 rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.