do roku 2020

Intencje 16.12.2019

Poniedziałek 16.12.2019

06.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży
Za + męża i ojca Leona Kotula, syna Herberta, teściów, rodziców, 3 braci, 2 siostry, szwagrów, bratowe, ++ z rodziny Czech, Barbarę Firlus, Marię Kaleja, Reinholda Kesler.
17.15    Różaniec Wspólnoty Czcicieli Ducha Świętego: o właściwie przygotowanie się nas samych i naszych rodzin do obchodu narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa.
18.00    Roraty dla dzieci
            1. Za + Małgorzatę Rodzeń o spokój duszy i radość życia wiecznego. (od dyrektorów przedszkoli publicznych)
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Stefanii Piechota z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Wtorek 17.12.2019

7.00       Za + Małgorzatę Rodzeń (od uczestników pogrzebu).
18.00    Roraty dla dzieci
            1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci Franciszka i Doroty.
            2. Za + Wernera Ploch (od uczestników pogrzebu)

Środa 18.12.2019

7.00       1. Za + Andrzeja Człapa  (od uczestników pogrzebu).
              2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Małgorzaty Bieniek z okazji 89 rocznicy urodzin oraz w intencji dzieci z rodzinami, za + męża Józefa.
18.00    Roraty dla dzieci
              Za ++ rodziców Wiktorię i Piotra, Jana i Marię, + męża i ojca Piotra Włochowicz, ++ z rodziny, dobrodziejów.

Czwartek 19.12.2019

06.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży
             Za + Marię Woszek, ++ chórzystów naszej parafii śpiewających w chórze katedralnym.
18.00    Roraty dla dzieci
             1. Za ++ rodziców Apolonię i Stefana Stotko, + ojca Antoniego Nawrat, + siostrę Urszulę, ciotkę Monikę ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Stotko - Nawrat.
             2. Za + mamę Stefanię Drabik w 3 rocznicę śmierci, ojca Józefa w 30 rocznicę śmierci.

Piątek 20.12.2019

7.00       Za + Małgorzatę Rodzeń (od uczestników pogrzebu).
18.00    Roraty dla dzieci
             1. Za ++ rodziców Aleksandrę i Stanisława Szpulak, + ciocie Franciszkę, dusze czyścowe.
             2. Za + mamę Ewę Raganowicz o dar nieba.
             Po Mszy św. Adoracja do godz. 19.30

Sobota 21.12.2019

8.00       1. Za męża Ryszarda z okazji kolejnej rocznicy urodzin
              2. Za + teścia i ojca Jana Wiesiołek w kolejną rocznicę śmierci.
17.00    Za + ojca Stefana Staś z okazji urodzin, mamę Rozalię, ojca Jerzego Miler.

IV Niedziela Adwentu 22.12.2019

7.00       Za + Józefa Laudańskiego w 1 rocznicę śmierci, pokrewieństwo.
9.00       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Edwarda Langosz z okazji 60 urodzin oraz dla dzieci z rodzinami, za żonę + Martynę Langosz.
10.30    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane Łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę, dary i moc Ducha Świętego dla Jolanty i Tadeusza oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córek Aleksandry i Anny z rodzinami oraz syna Tomasza.
12.00    (Rodzinna) 1. W 6 rocznicę śmierci męża, ojca, dziadka Czesława Kałużnego, rodziców z obu stron, brata Tadeusza, siostrę Anielę i dusze czyśćcowe.
             2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla  Anny Giesa z okazji 25 rocznicy urodzin oraz  z okazji kolejnej rocznicy urodzin Marcina, Wiktora i Agnieszki.
15.00    Nieszpory niedzielne

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.