do roku 2020

Intencje 22.12.2019

Poniedziałek 23.12.2019

06.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży
             1. Za + Małgorzatę Rodzeń (od uczestników pogrzebu).
             2. Intencja wolna
18.00    Roraty dla dzieci ? Zakończenie rorat
             Za + Martę i Konstantego Duda, ++ z pokrewieństwa, dusze czyścowe.

Wtorek 24.12.2019 ? Wigilia uroczystości narodzenia pańskiego

06.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży
      
       Za + Małgorzatę Rodzeń (od uczestników pogrzebu).
23.00    Pasterka
             1. W intencji parafian i gości.
             2.
Za ++ dobrodziejów naszej parafii, kapłanów i siostry zakonne posługujące kiedyś w naszej wspólnocie.
             3. Intencja wolna
             W CZASIE PASTERKI KOLEKTA NA DIECEZJALNĄ FUNDACJĘ OCHRONY ŻYCIA

Środa 25.12.2019 ? Uroczystość Narodzenia Pańskiego

KOLEKTA PARAFIALNA

9.00       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki Moniki oraz Rudolfa z okazji urodzin. Za rodzinę i dobrodziejów.
10.30    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Wiktora Halupczok z okazji 80 rocznicy urodzin oraz w intencji żony, dzieci i wnuków.
12.00    Za + Romana Kirstein z okazji urodzin, ++ z rodziny.
15.00     Nieszpory kolędowe

Czwartek 26.12.2019 ? Św. Szczepana pierwszego Męczennika
II Dzień Uroczystości narodzenia Pańskiego

KOLEKTA NA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Po Mszach św. błogosławieństwo owsa
7.00       Za + Grzegorza Gacek w 2 rocznicę śmierci., za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
9.00       Za + córkę Sabinę, ++ rodziców Jadwigę i Lucjana Kurc, Huberta i Adelajdę Kupka, ++ z pokrewieństwa
10.30    Za + Mikołaja Smyk, + Józefa Joniec (1 rocznicę śmierci) jego żonę Barbarę, ++ dziadków, pokrewieństwo i dusze czyścowe.
12.00    1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Helmuta Wilczek z okazji 80 rocznicy urodzin.
             2. Za + Jerzego Gajdę.
             Po mszy chrzest święty Pola Ciach

Piątek 27.12.2019 ? św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Po Mszach św. błogosławieństwo wina św. Jana
7.00      W intencji parafian
18.00    Za + ojca Henryka Scholz w rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa.
             Po Mszy św. Adoracja do godz. 19.30

Sobota 28.12.2019  - św. Młodzianków, Męczenników

8.30       1. W intencji dzieci naszej parafii.
              2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Teresy i Floriana z okazji kolejnej rocznicy ślubu.
              3. W intencji Kornelii i Romana Gawlik z okazji 15 rocznicy ślubu.
             Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci

17.00    Za ++ rodziców Annę i Alfreda, + Sabinę Kurc, ++ z pokrewieństwa.

Niedziela Świętej Rodziny. Jezusa, Maryi i Józefa 29.12.2019

KOLEKTA PARAFIALNA

7.00       Do Bożej Opatrzności o łaskę nieba dla ++ teściów Jana i Joanny Kinert, męża Gintra, rodziców Alfonsa i Agnieszkę Jopczyk, pokrewieństwo z obu stron, dusze czyśćcowe.
9.00       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie Długosz.
10.30    1. Za Alinę i Tomka z okazji 1 rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia.
             2. Za + męża Dionizego Wiśniewskiego w 2 rocznicę śmierci.
12.00    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Ireny i Piotra z okazji 35 rocznicy ślubu, o Boże błogosławieństwo w rodzinie, w intencji dzieci z rodzinami.
15.00     Nieszpory kolędowe

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.