Intencje mszalne

Intencje 23.10.2023

Wypominki rosary

Poniedziałek 23.10.2023

7.00    Za + ojca i dziadka Marka (w 10.rocznicę śmierci) i za ++ z rodziny.
18.00  Za + siostrę Brygidę, ++ Martę i Konstantego Duda i dusze czyśćcowe.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe

Wtorek 24.10.2023

7.00    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Satvir Singh z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla rodziny Zyla, oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci z rodzinami.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe

Środa 25.10.2023

Wotywna o św. Józefie
7.00    Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian, dobrodziejów i przyjaciół naszej parafii.
18.00  Za + Józefa Czech (w 10. rocznicę śmierci) oraz za ++ z pokrewieństwa, dusze czyśćcowe.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe

Czwartek 26.10.2023

7.00    Za + Hildegardę w rocznicę śmierci, + Klarę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcowe.
18.00  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Wocław, mamę Agnieszkę Datko, ++ z rodziny o łaskę nieba.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe

Piątek 27.10.2023

7.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w intencji Róży i Rudolfa Hanusik oraz za dzieci z rodzinami
18.00  1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Aldony i Bernarda z okazji 50. rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami.
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie Duda i Szyndzielorz.
            Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe, adoracja do 19.30.

Sobota 28.10.2023 święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

8.00    Za ++ rodziców Martę i Czesława Zdzuj, ++ siostry Anielę i Hildegardę, ++ z pokrewieństwa.
17.00  Za ++ rodziców Annę i Jerzego Staś, ojca Ernesta Golenia, + Jana Golenia, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.
Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe

XXX Niedziela Zwykła 29.10.2023

kolekta parafialna na Gaz i Energię Elektryczną

8.00    1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Barbary Kajdzik z okazji 42. rocznicy urodzin.
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Marty Kotuli z okazji 90. rocznicy urodzin (od Jadwigi).
10.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Joanny Kołba z okazji 74. urodzin.
12.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Romana Warownego z okazji 60. rocznicy urodzin
           Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Julia Dereba.
16.15  Nabożeństwo różańcowe.
17.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.