Aktualności

Jubileuszowe dzieła wsparcia

1 logo niebieskie RGB
Trwa Złoty Jubileusz powstania naszej diecezji. Zgodnie z zachętą księdza Biskupa zachęcamy do wsparcia ważnych inicjatyw, które dzieją się w naszej diecezji. Poniżej można znaleźć informacje na temat tych dzieł i dane kontaktowe.

JUBILEUSZOWE DZIEŁO WPARCIA RENOWACJI KATEDRY OPOLSKIEJ

            Od 2015 roku trwa dzieło renowacji naszej opolskiej katedry. Stan murów katedralnych i wież był na tyle poważny, że należało podjąć gruntowne prace, mające na celu uratowanie bezcennego zabytku przed dalszą degradacją. Zakres prowadzonych prac jest ogromny, bo obejmuje restaurację zewnętrznych i wewnętrznych ścian i filarów katedry. Obecnie trwa remont wieży południowej połączony z montażem systemu przeciwpożarowego. Jak dotychczas, udało się zrealizować około 40 projektów, które w ostatnich siedmiu latach pozwoliły w znacznej mierze przywrócić pierwotny blask tej wyjątkowo pięknej gotyckiej świątyni. Katedra to matka wszystkich kościołów diecezji opolskiej, co inspiruje do kontynuowania dalszych prac restauracyjnych. Zwłaszcza, że już w 2024 roku diecezja opolska będzie obchodziła jubileusz tysiąclecia obecności relikwii drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w katedrze.

Pozyskanie znacznych sum na renowację nie byłoby możliwe bez wielkiego wsparcia diecezjan, przedsiębiorców oraz różnych instytucji powołanych do ratowania zabytków.

Ks. proboszcz dr Waldemar Klinger, koordynujący wszelkie prace związane z renowacją katedry, wyraża wszystkim dobrodziejom wdzięczność za ogromną pomoc wspierającą wysiłek renowacji. Zwraca się także z prośbą o dalszą pomoc w szlachetnym dziele renowacji katedry, która po zakończeniu prac ma być chlubą i dumą wszystkich mieszkańców Opolszczyzny. Wszyscy wspierający modlitewnie i finansowo dzieło renowacji są otaczani modlitwą w każdą sobotę podczas Mszy św. o godz. 7.00 przed cudownym obrazem Matki Bożej Opolskiej.

Środki finansowe na cel odnowy katedry można wpłacać na konto parafialne:

Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Plac Katedralny 2, 45-007 Opole
91 2030 0045 1110 0000 0276 5780
W tytule wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego – renowacja Katedry Opolskiej
Kontakt: ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 603 379 174)

JUBILEUSZOWE DZIEŁO WSPARCIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU DOMU NADZIEI

Dom Nadziei w Opolu istnieje od sierpnia 2020 roku. Od tego czasu zaczęły z niego korzystać osoby bezdomne i ubogie naszego miasta. Dom funkcjonuje od poniedziałku do soboty, dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy o wspaniałych sercach, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Każdego dnia rano jest wydawane pożywne śniadanie, a we wtorki, środy i czwartki także dodatkowo ciepły posiłek. Dom Nadziei to także miejsce spotkania i budowania wzajemnych relacji z osobami w kryzysie bezdomności, jak również troska o ich potrzeby higieniczne, pomoc w załatwianiu wszelkiego rodzaju formalności w urzędach i instytucjach czy w dotarciu do lekarza, bądź skorzystania z terapii antyalkoholowej. Nie brakuje wspólnych wyjazdów, pielgrzymek i wspólnego świętowania. Każdego dnia z pomocy korzysta ok. 60 osób.

Dotychczas zdobyte doświadczenie pozwoliło ustalić dalszy kierunek działania. Potrzebą jest stworzenie miejsca, w którym mogłyby zamieszkać osoby chcące wyjść z bezdomności. W związku z tym, ksiądz biskup Andrzej Czaja podjął decyzję o zakupie dawnego klasztoru sióstr sercanek w Dylakach z przeznaczeniem go na stacjonarny Dom Nadziei. Opiekę nad domem sprawuje s. Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego, która wraz z drugą siostrą Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego od kwietnia br. zamieszkała w tym domu. W tej chwili dom służy pomocą osobom bezdomnym, a także uchodźcom z Ukrainy. Dom został zakupiony na raty, rozłożone na najbliższe 10 lat.

Wsparcie funkcjonowania dwóch budynków Domu Nadziei jest możliwe poprzez Wsparcie funkcjonowania dwóch budynków Domu Nadziei jest możliwe poprzez wpłatę na konto:

Diecezja Opolska
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
86 1240 5178 1111 0010 8711 8310
W tytule wpłaty: Na potrzeby ubogich
Kontakt: s. Aldona Skrzypiec SSpS, jałmużnik biskupa opolskiego,
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 516 674 339)

JUBILEUSZOWE DZIEŁO WSPARCIA REMONTU I BUDOWY KAPLICY W DOMU DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY

Dom Duszpasterstwa Młodych to przestrzeń, którą można wykorzystać na spotkania dla ludzi młodych, w atmosferze domowej i rodzinnej wspólnoty. Na co dzień nazywamy go „Kurnikiem”. Założeniem tego domu jest, aby młodzi ludzie sami troszczyli się o niego. Wiele prac młodzież już wykonała: pomalowała niektóre ściany, udekorowała pomieszczenia oraz zadbała o ogród. Dzięki temu wielu z nich czuje się tam naprawdę jak w domu. 

Jednak nasz budynek został wybudowany wiele lat temu, stąd koniecznie jest przeprowadzenie poważnych remontów i adaptacji. Najpilniejszą potrzebą jest zmiana systemu ogrzewania. Kolejnym ważnym i pilnym wyzwaniem jest remont łazienek, a następnie przebudowa klatki schodowej. Po tych pracach, zaplanowane jest zaadaptowanie pomieszczeń w dolnej części budynku do celów mieszkalnych. Największym z planów jest dobudowanie do budynku domu kaplicy, bo obecna kaplica jest za mała. Powyższe zadania przekraczają możliwości młodych i Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży.

Wsparcie remontu i budowy kaplicy w domu Duszpasterstwa Młodzieży na Górze Świętej Anny jest możliwe poprzez wpłatę na konto:

Diecezja Opolska 
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
36 1240 1633 1111 0010 1779 6014
W tytule wpłaty: Na Dom Duszpasterstwa Młodzieży
Kontakt: ks. Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 505 804 634)

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.