Aktualności

Nowa Parafialna Rada Duszpasterska

W wyniku wyborów, które odbyły się w niedzielę 28.11.2021 do nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostały wybrane następujące osoby (w kolejności alfabetycznej).

 • Czaja Iwona
 • Datko Jerzy
 • Kansy Ryszard
 • Kurc Dorota
 • Labisz Michaela
 • Meja Edyta
 • Soll Stefan
 • Staisz Rudolf
 • Tabora Bożena
 • Urbas Marek

Do tego grona, zgodnie z możliwością, jaką daje diecezjalny statut Parafialnych Rad Duszpasterskich, ks. Proboszcz powołał 5 dodatkowych osób. Osoby te, również kandydowały i w głosowaniu parafian uzyskały 5 kolejnych miejsc. Są to (również w kolejności alfabetycznej):

 • Kmiecik Barbara
 • Kukurowski Tomasz
 • Moskwytyn Dawid
 • Soll-Morka Aneta
 • Staś Dorota

Nowo wybranym Radnym gratulujemy i życzymy Bożego Błogosławieństwa w tej posłudze na rzecz naszej wspólnoty!

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała oraz głosy liczyła komisja wyborcza w składzie: ks. Dawid Górniak, Dorota Kurc, Edyta Meja, Bernard Buhl, Bożena Tabora, Gizela Czernia. 

11 grudnia upływa termin składania ewentualnych pisemnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia wyborów.

Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom, którzy zgodzili się kandydować w tegorocznych wyborach, oraz wszystkim parafianom, którzy oddali swój głos. 

Dziękuję również wszystkim, którzy przez ostatnie 6 lat tworzyli Parafialną Radę Duszpasterskie. Za wszelkie zaangażowania i podejmowane inicjatywy.

Za tydzień w czasie nabożeństwa popołudniowego zaprzysiężenie nowej Rady, a potem pierwsze posiedzenie.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.