Ogłoszenia 13.06.2021

Ksiądz Biskup wydał nowy dekret w związku ze zmianami rozporządzeń państwowych. Dwie najważniejsze zmiany to zniesienie dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i przywrócenie regularnej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. względem chorych. Z całym dekretem można się zapoznać na stronie diecezji opolskiej

1. Dziś 13. dzień czerwca – dzień fatimski. Wieczorna Msza św. z kazaniem fatimskim o godz. 19.00, a po niej różaniec w kościele i procesja z figurą Matki Bożej i świecami wokół kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. O niesienie figury w czasie procesji prosimy tym razem przedstawicielki naszych róż różańcowych.

2. Dzisiaj w domu katechetycznym panowie z zarządu zbierają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza parafialnego. W duchu odpowiedzialności i solidarności apelujemy do osób mających groby bliskich na naszej nekropolii o uregulowanie należności. Dziękujemy za zrozumienie.

 

3. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie kręgu biblijnego. Wprowadzenie do Słowa Bożego w kościele, potem czas na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i czas dzielenia.

4. W związku z odpustem Matki Bożej Opolskiej, w sobotę o godz. 20.00 w kościele na Górce nabożeństwo maryjne, a potem procesja wdzięczności do opolskiej katedry. Na zakończenie spotkanie przy kołoczu w ogrodach ks. Biskupa.

5. Parafialną Radę Duszpasterską zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 21.06, po Mszy św. wieczornej.

6. Dziękujemy za ofiary złożone w minioną niedzielę na cele parafialne: 2781 PLN i 10 Euro. Dziękujemy za wszystkie wpłaty na konto/poprzez ofiaromat: 660 PLN. Ofiara z Bożego Ciała: 2711 PLN. Dzisiaj kolekta parafialna, za tydzień kolekta gospodarcza na inwestycje parafialne oraz zbiórka do puszki na Wydział Teologiczny UO.

7. Rodziców pragnących dołączyć do róży różańcowej rodziców modlących się za dzieci prosimy o kontakt z księżmi.

8. Starsze dzieci (kandydaci do bierzmowania) i młodzież zapraszamy na wakacyjny wyjazd oazowy do Węgierskiej Górki od 26.06 do 2.07. Koszt wyjazdu: 400 PLN, szczegółowe informacje i zapisy u ks. Dawida.

9. Młodzież starszych klas szkół średnich, studentów i młodych pracujących zapraszamy na wakacyjny wyjazd w Alpy, do miejscowości Niederthai, w terminie od 26 do 31 sierpnia. Szczegóły i zapisy u ks. Marcina.

10. Za wszystkie modlitwy i ofiary, prace i posługi wykonane w minionym tygodniu na rzecz naszej parafii – serdeczne dzięki. Dziękujemy także za wszystkie zamawiane intencje Mszy św. oraz za dary na stół plebanijny

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.