Ogłoszenia 21.02.2021

1. Przypominamy o obowiązującym nadal ograniczeniu liczby wiernych w kościele do 37 osób. Bardzo prosimy również o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, korzystaniu z płynów do dezynfekcji rąk, zasłanianiu nosa i ust oraz utrzymywaniu w czasie liturgii dystansu.

2. Osoby przyjmujące Komunię Św. na rękę prosimy, by spożyły ją w zasięgu wzroku szafarza, a także by sprawdziły, czy na ręce nie pozostały jakieś okruchy – je także należy spożyć.

3. Rozpoczęliśmy dzisiaj parafialne rekolekcje wielkopostne, które głosi naszej wspólnocie parafialnej o. Tomasz Zamorski OP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszą parafię i za nasze rodziny oraz wspólnego słuchania Słowa Bożego. Szczegółowy plan rekolekcji na naszej stronie internetowej oraz w gazetce parafialnej. Wszystkie spotkania rekolekcyjne są również transmitowane online.

4. Msze św. z naukami rekolekcyjnymi rano o 8.00, a wieczorem o 18.00. Po wieczornej Mszy św. w poniedziałek – spotkanie dla młodzieży szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej. We wtorek – spotkanie dla małżonków, rodziców i narzeczonych. W środę – na zakończenie rekolekcji wieczór uwielbienia.

5. Dzisiaj o 16.00 pierwsze nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym. Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych – w piątek o godz. 17.15. Wypominki można składać w zakrystii bądź też przez formularz na stronie parafialnej, albo drogą mailową. Ewentualne ofiary z tym związane przeznaczamy na pokrycie kosztów remontu organów.

6. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty – okazja pół godziny przed każdą Mszą św.

7. W czasie rekolekcji trwać będzie również całodzienna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Z tyłu kościoła jest wyłożona lista, na którą prosimy wpisywać swoją obecność indywidualną czy w ramach grup parafialnych na adoracji. Starajmy się, aby przez cały dzień trwała modlitwa za nasze rodziny i naszą parafię.

8. W poniedziałek i wtorek od 9.30 rekolekcyjne odwiedziny chorych. W poniedziałek - chorzy, do których zwykle chodzi ks. Dawid, we wtorek - chorzy, do których zwykle chodzi ks. Marcin. Jeśli ktoś jeszcze chciałby, aby przyjść do niego z Panem Jezusem, bardzo prosimy o informację po Mszy św. w zakrystii albo po południu telefonicznie/mailowo. Następne odwiedziny chorych będą przed świętami Wielkanocnymi: w czwartek 25.03.2021 r.

9. Dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu w ramach kolekty gospodarczej (na remont organów): 2849 PLN i 5 Euro, ofiara z środy popielcowej: 814 PLN. Dziękujemy za wszystkie wpłaty na konto/poprzez ofiaromat: 765 PLN. Dzisiaj kolekta parafialna, w środę – kolekta na cele ojca rekolekcjonisty. Za tydzień kolekta na koszty ogrzewania kościoła i energii elektrycznej oraz zbiórka do puszki na misje.

10. Kancelaria parafialna – czynna telefonicznie (w godzinach pracy) lub mailowo.

11. Za wszystkie modlitwy i ofiary, prace i posługi wykonane w minionym tygodniu na rzecz naszej parafii – serdeczne dzięki. Dziękujemy także za wszystkie zamawiane intencje Mszy św. oraz za dary na stół plebanijny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.