Aktualności

Szkoła dla rodziców i wychowawców - Wiosna 2022

SzkolaRIWCzy da się nauczyć bycia dobrym rodzicem?

Jakby to odpowiedzieli rabini: Jeden powie, że "tak", a drugi powie, że "nie".
Każdy jednak, kto rodzicem jest, bez wątpienia stara się być nim w najlepszy możliwy sposób. Szukamy własnych dróg, podświadomie wykorzystujemy to, co przekazali nam nasi rodzice... a mimo to, czasem doświadczamy porażek. 

Naszym rodzicom i wychowawcom, którzy szukają sposobu nawiązania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, a także poprawić komunikację między dorosłymi chcemy zaproponować kilka sprawdzonych narzędzi, które pomogą osiągnąć te cele.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych. Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy i debaty.

Tematy spotkań

  1. Wyrażanie oczekiwań i zasad tak, aby były przez dziecko respektowane
  2. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  3. Aktywne, wspierające słuchanie
  4. Motywowanie dziecka do współdziałania
  5. Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  6. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
  7. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  8. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
  9. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Terminy spotkań

Po zamknięciu zapisów, poinformujemy mailowo uczestników o spotkaniu organizacyjnym, na którym zostanie ustalony terminarz spotkań dostosowany do grupy.
Spotkania trwają ok. 2,5h

Koszt udziału w zajęciach 

Proponujemy włączenie się w koszty związane z przeprowadzeniem zajęć na poziomie 200 PLN/os (za całość zajęć - 10 spotkań warsztatowych po ok. 2,5h). Jeśli jednak kogoś na to nie stać, a chciałby uczestniczyć, to mimo wszystko zapraszamy (coś na to poradzimy :).

Więcej o Szkole dla rodziców i wychowawcówOśrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu

Logo programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Kurs jest certyfikowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl(otwórz w nowym oknie) oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl (otwórz w nowym oknie) w bazie programów dobrej jakości.

Zapisy 

Ze względów organizacyjnych (przygotowanie materiałów, miejsc itp.) prosimy o zapisanie się na udział w zajęciach poprzez poniższy formularz.
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 10.

Szkoła dla rodziców i wychowawców - Wiosna 2022

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.