Aktualności

II Diecezjalne Święto Rodziny

rodzinaW środę 1 maja 2013 r. w Jemielnicy odbędzie się po raz drugi Diecezjalne Święto Rodziny. Jest ono okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin naszej diecezji oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu kilkudziesięciu nowych członków.

W tym roku Święto będzie połączone z III Jarmarkiem Cysterskim.
W przeddzień święta, wieczorem 30 kwietnia, zaproszona do Jemielnicy jest młodzież naszej diecezji. Program spotkania obejmuje promocję Ruchu Czystych Serc, wspólną adorację Najświętszego Sakramentu i Eucharystię.

Zostali napełnieni Duchem Świętym

odnowa w duchuZostali napełnieni Duchem Świętym
"Duch Pański napełnił okrąg ziemi."
por. Tyt 3, 5-7


W niedzielę 28.04.br. nasza parafialna Młodzież wraz z Młodzieżą z parafii św. Jacka w Opolu przyjęła z rąk ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Czai Sakrament Bierzmowania. Młodzież ta przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu od września 2012 r. Podczas wspólnych spotkań nasi gimnazjaliści rozważali wraz ks. Piotrem Kierpalem Słowo Boże. Takie przygotowanie miało ukazać młodzieży, że Słowo Boże nie traci na aktualności, że Bóg chce do nas mówić poprzez Swoje Słowo, że jest On zainteresowany naszym losem.

Od lipca nowe zasady odbioru śmieci

W piątek 26.04.br. odbędzie się spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta Opola dotyczące zasad odbioru śmieci, które będą obowiązywały od dnia 01.07.2013r. z możliwością wypełnienia i złożenia deklaracji zgłoszeniowych. Spotkanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Opolu-Gosławicach ul. Wiejska 77 w godzinach od 15.00 do 18.00.

Dary - Caritas

Nasz Caritas parafialny będzie rozdawał dary w dniach 22-23.04.br. /poniedziałek i wtorek/ w domu parafialnym w godzinach od 18:00 ? 19:30. Uprzejmie prosi się osoby pobierające dary o przygotowanie numeru PESEL swojego i swoich dzieci lub podopiecznych.

Spotkania przed Bierzmowaniem

Przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania odbędą się następujące spotkania:

  • w czwartek 25.04.br o godz. 19:15;
  • w sobotę 27.04.br. o godz. 16:00.

Przypominamy, że po tych spotkaniach będzie można przystąpić przez młodzież do sakramentu pokuty.


UWAGA! Powyższe spotkania odbędą się w kościele p.w. św. Jacka w Opolu, ul. Tysiąclecia 11.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.