Prosto

Piątek 5 tygodnia wielkanocnego

Dekret Soboru Jerozolimskiego. Odpowiedź na trudne pytanie pierwszych chrześcijan: czy poganin powinien najpierw przyjąć przepisy Starego Testamentu (być Żydem), aby potem przyjąć chrzest? Czy też łaska wiary jest przeznaczona dla każdego?

I niesamowita prosta odpowiedź pierwszych biskupów, w duchu miłości i przyjaźni do nawróconych pogan. Nie róbcie nic ponad to co naprawdę konieczne, odrzućcie to co ewidentnie sprzeciwia się woli Boga: powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!

Tak prosto. Tak konkretnie… Panie Jezu daj nam Ducha szlachetnej i pełnej miłości prostoty w naszym życiu codziennym, w naszych relacjach z innymi, w naszej relacji do Ciebie i do nas samych.


Drukuj   E-mail