Rozeznać

Święto św. Macieja Apostoła

Może dlatego, że będąc proboszczem muszę podejmować wiele różnych decyzji dotyczących spraw przeróżnych, sfery duchowej, a także materialnej; może dlatego mocno mnie dotknął dziś opis uzupełnienia grona Apostołów po zdradzie Judasza. To dobry przykład rozeznawania potrzeb i sposobów ich zaspokojenia.

Piotr nie wybiera sam jak mu wygodnie, ale zachęca do rozeznania sprawy wspólnotę. Pokazuje potrzebę – działanie zgodnie z Pismem, dopełnienie brakującego miejsca po Judaszu, aby być świadkami zmartwychwstania. Spośród braci wybrano dwóch, aby dać w ogóle wybór. A decyzja zostaje podjęta w atmosferze modlitwy i działania Ducha Świętego. Bardzo bym chciał tak podejmować wszystkie decyzje.

Ale ten fragment rodzi we mnie jeszcze jedną myśl. Pokazuje mi, że we wspólnocie mam (każdy z nas ma) bardzo konkretne zadanie do spełnienia. I owa zdolność rozeznawania, z Duchem Świętym, jest także potrzebna bym to ja pozwolił Panu Bogu się wybrać do tego, do czego On mnie zaprasza.


Drukuj   E-mail