Żagiel

Czwartek 3 tygodnia wielkanocnego

Poruszająca jest ta dyspozycyjność diakona Filipa na wezwania Ducha Świętego, o której słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Anioł Pański mówi: idź tam – idzie; podejdź do tego wozu – podchodzi. Od tej dyspozycyjności, od otwartości na natchnienia Ducha Świętego zaczyna się głoszenie Ewangelii poszukującemu człowiekowi. Ta dyspozycyjność, otwartość prowadzą do spotkania, które jest początkiem nowego życia Etiopa.

Filip rozpościera swoje serce jak żagiel i poddaje się tchnieniu Ducha Świętego. Dzięki temu uczestniczy w Bożym dziele. Mieć serce jak żagiel i dać się poprowadzić Bogu.


Drukuj   E-mail