Jak się dobrze ustawić w życiu?

Jak się dobrze ustawić w życiu?

Z Ewangelii według świętego Marka. (Mk 10, 35 – 45)

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”…

Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Już nie naucza tłumów. Teraz przede wszystkim rozmawia ze swoimi uczniami. Wyjaśnia im to, kim jest i co ma się wydarzyć. Jego perspektywą jest krzyż. Uczniowie wiedzą dokąd idą wraz ze swoim Nauczycielem. Pytanie, które zadają dziś Jakub i Jan pokazuje jednak, że kompletnie nie rozumieją po co tam idą. Dla nich zbliżająca się wizyta w Jerozolimie wiąże się z perspektywą przejęcia władzy, pokonania rzymskich okupantów, wyzwolenia Izraela. Można powiedzieć, że chcą się dobrzeustawić w życiu.

Co robi Jezus? Jezus wysłuchuje ich prośby. Nie wyśmiewa jej, nie krytykuje. Bardziej można powiedzieć, że wchodzi z tą prośbą w dialog. Dopytuje, czy na pewno rozumieją o co go proszą? Czy na pewno rozumieją, że tronem na którym zasiądzie jest krzyż, a chwała w której chcą mieć udział to Jego męka i cierpienie.

Pierwszą rzeczą, której nas dziś uczy Jezus jest szacunek dla naszych pragnień (bądź pragnień innych osób). Nawet tych, które wydają się być najbardziej absurdalne. Szacunek nie oznacza wcale, że cokolwiek mi się zachce natychmiast spełniam. Szacunek oznacza, że z tymi pragnieniami lub o tych pragnieniach rozmawiam. Bez oceniania, wyśmiewania czy piętnowania, rozważam argumenty za i przeciw jego spełnieniu.

Może się bowiem okazać, że to absurdalne pragnienie wskazuje nam na jakąś głęboką potrzebę w sercu, która jest od dłuższego czasu niezaspokojona.

Pragnienie uczniów, by się dobrze ustawić w życiu Jezus cierpliwie koryguje, podając ostatecznie najlepszą zasadę, która ma być fundamentem budowania wspólnoty Kościoła: kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Jakże to inny sposób na ustawienie się w życiu, od naszego potocznego myślenia: Nie myśl tylko o spełnianiu swoich zachcianek, ale spróbuj bardziej wejść i zrozumieć pragnienia drugiego człowieka.

Mam wrażenie, że te dwie zasady są dziś mocno zaniedbane, a jednocześnie razem mogą być nam bardzo pomocne w budowaniu wspólnoty z innymi ludźmi na wszystkich możliwych poziomach. Żyjecie w małżeństwie? Szanujcie więc swoje pragnienia i rozmawiajcie o nich. Starajcie się je mądrze spełniać. Jesteś księdzem? Słuchaj z szacunkiem pragnień parafian i myśl o swojej pracy jako o służbie dla nich. Jesteś przedsiębiorcą? Stwórz przestrzeń, w której także twoi pracownicy będą mogli wypowiedzieć swoje pragnienia i nie traktuj ich jak służących, lecz sam bądź wzorem służby i zaangażowania. Jesteś zaangażowany społecznie czy politycznie? Słuchaj swoich wyborców nie tylko przed wyborami, ale pełnij swój urząd nie tyle chcąc się dobrze ustawić w życiu, co chcąc służyć innym. To będzie twój najlepszy program wyborczy… Można tych poziomów mnożyć więcej.

Pomyśl przez chwilę jak inaczej będzie wyglądać nasze życie rodzinne, kościelne, parafialne, społeczne, polityczne gdy sam(a) zaczniesz z szacunkiem słuchać potrzeb drugiego człowieka i zamiast chcąc go wykorzystać, będziesz starał się mu usłużyć… Spróbuj już dzisiaj!
Bo warto.

Dobrego tygodnia

ks. Marcin 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.