Biznesy

Z Ewangelii wg św. Łukasza (por. Łk 19,11-28)

Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi.

Mówił więc: ?Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić.

Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: ?Zarabiajcie nimi, aż wrócę?.(?)

Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał.

Stawił się więc pierwszy i rzekł: ?Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min?. Odpowiedział mu: ?Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami?.

Także drugi przyszedł i rzekł: ?Panie, twoja mina przyniosła pięć min?. Temu też powiedział: ?I ty miej władzę nad pięciu miastami?.

Następny przyszedł i rzekł: ?Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał?.

Odpowiedział mu: ?Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał?.

Do obecnych zaś rzekł: ?Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min?.

Świeżo wróciłem z naszej parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Naprawdę piękny czas, z którym chciałbym się podzielić z każdą i każdym z Was, a najlepiej razem z Wami tam pojechać. Pewnie będzie ten czas w jakiś sposób wracał przy różnych okazjach. No ale nie może być inaczej.

Jedną z rzeczy, która rzuca się człowiekowi w takiej podróży, to ogrom straganów oferujących właściwie wszystko, co tylko przybywający pielgrzymi/turyści mogliby zapragnąć.
I sprzedawcy, którzy zachwalają swe towary we wszystkich możliwych językach. I uwielbiają się targować, co skrzętnie niektórzy z naszych parafian wykorzystywali. A przelicznik między szeklem, a dolarami jest u owych sprzedawców niezwykle płynny.

Na każdym rogu, w każdej dziurze, a nawet na osiołku czy po prostu na ulicy stragan. Bo można coś sprzedać, bo można zarobić. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie niesamowita zaradność tych ludzi, którzy pracują tak dosłownie cały dzień. Bo można zrobić biznes. A przy tym wszystkim ich niesamowita pogoda ducha i otwartość.

Przypowieść, którą opowiada Jezus w dniu, gdy wracamy z Jeruzalem, uświadamia mi ponownie, że niestety brakuje nam takiej zaradności, szukania okazji do zrobienia interesu, do pomnożenia majątku jeśli chodzi o nasze życie duchowe.

Zamiast rozwijać je i pomnażać, zawijamy je w chustkę i zakopujemy.

Skąd taki wniosek?

Może stąd, że na różne inicjatywy zapraszające bezpośrednio do rozwoju duchowego, do pracy nad sobą, do rozwoju swojego powołania, pielęgnowania więzi rodzinnych? odpowiedź jest tak znikoma. Trochę to przykre.

Nie piszę tego by się żalić, natomiast chciałbym, żebyście jako parafianie wiedzieli, że jest to jakąś moją troską. Dalej będziemy zapraszać gości, bo jestem głęboko przekonany, że Bóg poprzez nich chce obdarować nasze rodziny, naszą parafię. I to obdarować obficie. Dostałem minę (to tak naprawdę spora suma pieniędzy). Zostałem obdarowany łaską wiary, powołaniem, rodziną, kapłaństwem.

Kiedy jednak Król powróci, a powróci z pewnością, z jakim duchowym budżetem przed nim stanę? Jaki biznes zrobiłem tym, co otrzymałem?

To ważne pytanie na dzisiejszą uroczystość.

 

Dobrego tygodnia!

ks. Marcin Cytrycki

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.