Moria

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 4, 20)

Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.

Historia Abrahama, który ma złożyć swojego jednorodzonego syna Izaaka w ofierze na górze Moria (Rdz 22) zawsze budzi we współczesnych słuchaczach ogromne emocje.

Nie jesteśmy w stanie przejść obojętnie wobec tak okrutnego polecenia Boga. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Bóg najpierw kazał Abrahamowi tak długo czekać na jedynego syna, a potem nakazuje go zabić. Im bardziej wgłębiamy się w tekst, tym więcej pytań rodzi się w sercu?
i chyba tak ma być.

Św. Paweł, którego List do Rzymian czytamy w tych dniach w Liturgii Słowa dni powszednich, komentując właśnie to wydarzenie z życia Patriarchy pisze: Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Odczytuję te słowa, jako uchylenie rąbka z tajemnicy tego, co działo się w jego sercu. To, co Go wtedy trzymało, co pozwoliło mu wytrwać przy Bogu w tej najciemniejszej z ciemnych chwil, to była obietnica, jaką Bóg mu złożył: Będziesz ojcem licznego narodu.

Każdy z nas, prędzej czy później doświadczy w swoim życiu jakiejś swojej góry Moria. Takiego cierpienia
i niezrozumienia sytuacji, która zdaje się przekraczać ludzkie siły, burzyć wszystko, cośmy sobie zaplanowali
i wybudowali w życiu.

Co więcej. To, że autor biblijny nie ukrywa tak trudnej historii, ale wręcz ją eksponuje, czyni w jakiś sposób kluczową dla całego opowiadania może nam sugerować, że perspektywa góry Moria jest wpisana w życie każdego z nas. Tym bardziej, że jest ona zapowiedzią ofiary Krzyża na górze Kalwarii.

W wierze jesteśmy dziećmi Abrahama. Jego obietnica jest dana każdemu z nas w Jezusie Chrystusie. Wchodzimy w nią w każdym sakramencie.

Gdy przyjmujemy Chrzest Św. Bóg daje nam obietnicę, której nigdy nie odwoła: Jesteś moim dzieckiem i zawsze będę z tobą.

Gdy wchodzimy w sakrament małżeństwa Bóg mówi: będę zawsze z Wami. Nie opuszczę Was.

Gdy młody człowiek wchodzi w sakrament kapłaństwa Bóg mu składa obietnicę: będę zawsze z Tobą.

Kiedy będziesz przeżywać swoją górę Moria, jak Abraham uchwyć się tej obietnicy jaką dał Ci Bóg. I trzymaj się jej mocno.

Wtedy to doświadczenie nie zniszczy Cię, ale umocni i oddasz w ten sposób chwałę Bogu.

 

Dobrego tygodnia!

ks. Marcin Cytrycki

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.