Zgniłe jabłka

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esrona; Esron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Każdego roku 17 grudnia czytamy ten sam fragment Ewangelii ? rodowód Jezusa Chrystusa wg redakcji św. Mateusza. Zbiór dziwnie dla nas brzmiących imion i kryjących się za nimi mniej lub bardziej znanych postaci. Pośród mężczyzn tylko cztery kobiety, z których najbardziej chyba kojarzymy tę ostatnią ? Maryję.

A pozostałe?

Rachab. Wg ks. Jozuego to owa prostytutka, która miała pomóc zwiadowcom izraelskim przed zdobyciem Jerycha.

Rut. Cudzoziemka, która niemal sama wprosiła się do łóżka Booza.

Dawna żona Uriasza. Batszeba. Nawet nie wymieniona z imienia, ale doskonale wiemy, że to ta kobieta, która zdradziła swego męża z królem Dawidem. Ten zaś, by ukryć ich grzech doprowadził do śmierci swego sługi.

Prababki Pana Jezusa? Ale i wśród pradziadków też byśmy znaleźli niezłych ananasów. Można powiedzieć, że jest się kogo wstydzić.

Oczywiście jest i wiele światłych postaci z historii narodu wybranego, są jednak te, które gdyby były w naszym rodowodzie, to delikatnie pomijalibyśmy ich wspominanie w kronikach rodzinnych. A mimo to, w rodowodzie Jezusa są! W pierwszym rozdziale najstarszej księgi Ewangelii!

Dlaczego?

Właśnie dlatego, że św. Mateusz chce nam już od pierwszych wersetów tej księgi uświadomić nie tylko to, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem i zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, że wypełniają się w Nim wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu, że wypełnia wszystkie obietnice Boga.

Umieszczając te zgniłe jabłka na drzewie rodowodu Zbawiciela, Mateusz chce nam powiedzieć, że Bóg przychodzi do grzesznego człowieka. Że zło nigdy nie ma ostatniego słowa. Że nawet jak człowiek pogmatwa swe życie grzechami tak bardzo, że wszyscy go spiszą na straty, to Bóg nigdy się go nie będzie wstydził. Bóg potrafi nawet z tych uschniętych i bezowocnych pędów historii naszego życia czy naszej rodziny wyprowadzić przepiękne, życiodajne owoce. Dokładnie tak jak zrobił to w rodzinie Pana Jezusa.

On nigdy Cię nie przekreśla, ale gdy upadasz już myśli jak nawet z tego zła wyprowadzić (czasem w bardzo odległej perspektywie) zachwycające piękno i dobro.

Taki jest nasz Bóg!

Błogosławionych Świąt!
ks. Marcin Cytrycki

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.