On wie

Co chwilę słyszymy kolejne doniesienia o aferach związanych z przestępstwami seksualnymi i ich tuszowaniem przez niektórych z pasterzy Kościoła. Wychodzą na jaw sprawy sprzed lat, które rzucają cień podejrzeń na tych, którzy dla wielu byli przez długie lata autorytetami i przewodnikami. Dla wielu osób wierzących ich świat duchowy zostaje mocno nadwyrężony, jeśli nie doszczętnie zdruzgotany.

Media pompują temat, nie czekając na wyniki postępowań sądowych. Jeśli sprawa jest związana z Kościołem, nie ma innej możliwości – na pewno winny. W mediach nie ma nawet cienia domniemania niewinności, a gdy okazuje się, że medialnie zlinczowany duchowny jest niewinny (jak to było w przypadku australijskiego kardynała Georga Pella, wrobionego jak się okazało po czasie przez skorumpowanego urzędnika watykańskiego), mówi się o tym już z mniejszym zapałem. A medialna skaza na osobie pozostaje…  

I nie oznacza to bynajmniej idealizowania pasterzy Kościoła i zamykania oczu na ich winy.

Każda z tych sytuacji wymaga osobnego wyjaśnienia, sprawiedliwego osądzenia i – jeśli będzie taka konieczność – poniesienia konsekwencji. Każdy przypadek (choć to bardzo nieodpowiednie w tym miejscu słowo) jest ogromną raną dla ofiar i dla całego Kościoła. A każda rana wymaga oczyszczenia i troskliwego opatrzenia.

W tych dniach czytamy w liturgii fragmenty Apokalipsy św. Jana Apostoła, a w Ewangelii dni powszednich końcowe rozdziały Ewangelii wg św. Łukasza.

Powyższa refleksja zrodziła się we mnie po lekturze powyższego fragmentu Apokalipsy, w którym pojawia się księga życia, trzymana przez Zasiadającego na tronie. W księdze tej zapisane są wszystkie czyny ludzi – całe nasze życie.

Nikt nie może jej otworzyć, ani nawet na nią spojrzeć.

Może to zrobić jedynie Baranek bez skazy, który oddał swoje życie za nas i za nasze grzechy. Który zapłacił swoją krwią za każdy – nawet najstraszliwszy mój czyn, zapisany w księdze życia. Tylko On zna nasze serca i jego uczynki – nawet lepiej niż my sami. I przychodzi sądzić żywych i umarłych.

Żyjemy impulsami. Tak zostaliśmy zaprogramowani przez wszechobecne media. Szybko działamy. Często pod wpływem emocji wydajemy wyroki. Rościmy sobie prawo do wszechwiedzy w każdym temacie. Mamy rozwiązanie każdego problemu. Trochę tak, jakbyśmy to my już otwarli księgę życia i poznali, kto jest kim, co zrobił i jaką karę należy mu wymierzyć.

Tymczasem Słowo Boże bardzo mocno nam przypomina, że tylko Bóg zna tajniki naszego serca i ostatecznie będzie nas sądził. My zaś, czy chcemy tego czy nie, za nasze czyny poniesiemy konsekwencje. I za te dobre, i za te złe.

 

Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia
Ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.