Starzy znajomi (cz. 2)

Tak jak wtedy, tak i dziś konsekwencje nauczania, że Łaska Boża nie jest nam już do niczego potrzebna, są niezwykle kuszące. Okruchy takiego sposobu myślenia są obecne w wielu naszych działaniach i inicjatywach.

W dobie epidemii najbardziej rzucającym się w oczy przejawem takiego myślenia jest bezgraniczne zaufanie kompetencjom wszelkiego rodzaju ekspertów, wydających szybkie wyroki i domagających się ich bezwzględnej i bezkrytycznej akceptacji.

Jednocześnie obserwujemy kompletne spłaszczenie pojmowania człowieka wyłącznie do sfery jego ciała, nieuwzględnianie i odmawianie zaspokojenia jego potrzeb duchowych oraz twierdzenie, że wyłącznie nasze ludzkie działania są w stanie powstrzymać epidemię, że nad wszystkim sami zapanujemy.

Skrajnym przejawem takiej postawy jest dążenie do bezwzględnego zamknięcia kościołów, kreowanie ich w świadomości społecznej jako siedliska zakażeń, wyśmiewanie się z ludzi modlących się o powstrzymanie epidemii, ale w sferze bardziej prywatnej – brak modlitwy w tej intencji, dlatego że to nauka, medycyna, rząd i kto tam jeszcze – po prostu człowiek i jego umysł, są w stanie poradzić sobie same w tej czy podobnych sytuacjach, bez Bożej pomocy.

Chrześcijańskie myślenie – nie kwestionując ludzkich umiejętności i zdolności, używania rozumu, nieustannego rozwoju nauki i techniki – stale otwiera się na Bożą pomoc i opiekę.

Pelagianizm niesie w sobie subtelną pokusę, o której czytamy w biblijnej historii o wieży Babel – że własnym wysiłkiem intelektu, techniki, woli możemy dosięgnąć nieba, stać się takimi jak Bóg. A gdy już to (jak sądzimy) osiągniemy – nie będziemy już potrzebować tego Boga. Można takiego sposobu myślenia bez problemu doszukać się w wielu współczesnych ideach.

W codziennym życiu Kościoła pelagianizm zdaje się mieć również świetnie, choć jest może nieco bardziej subtelny. Ulegamy mu wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze życie religijne jako swego rodzaju poligon, na którym własnym wysiłkiem, kolejnymi odmówionymi modlitwami i innymi praktykami pobożnościowymi, zdobywamy kolejne przyczółki swojego zbawienia. Odpraw 9 pierwszych piątków miesiąca i osiągniesz zbawienie! Odmów tę konkretną modlitwę i ona spowoduje, że 1000 dusz czyśćcowych pójdzie do nieba. Tylko odmawianie tej konkretnej modlitwy, posłuchanie tego orędzia, odprawienie tego konkretnego nabożeństwa otworzy Ci bramy do nieba! Jak tego nie zrobisz, będziesz potępiony!

I nie oznacza to, że nie warto odprawić 9 pierwszych piątków, modlić się modlitwami, którymi modlili się święci, czy interesować się tym, co Duch mówi do Kościoła.
Chodzi bardziej o to, że traktujemy często te praktyki modlitewne nie jako przestrzenie spotkania z Bogiem i pozwolenia, by On działał w naszym życiu, ale jako elementy samodoskonalenia siebie. Właściwie nam w tym wszystkim Pan Bóg nie jest potrzebny, bo nam nie chodzi o to, żeby się z Nim spotkać, dać Mu się zaskoczyć, ale bardziej o to, żebyśmy my poczuli się lepiej, żebyśmy byli lepszymi.

Brakuje tutaj postawy Maryi, która w scenie Zwiastowania pokazuje nam z jednej strony – wejście w dialog z Bogiem, stawianie ważnych pytań, poszukiwanie prawdy (Jakże się to stanie…), ale z drugiej strony – całkowite otwarcie na Bożą łaskę (Niech mi się stanie, według Twojego Słowa)

Zachęcam w tym tygodniu do poszukania w swoim życiu codziennym, zawodowym, duchowym takich przestrzeni, w których walczę o punkty, jednocześnie odrzucając Bożą pomoc i działanie. W te miejsca szczególnie warto zaprosić Maryję z Jej postawą otwartości i współdziałania z łaską Bożą.

Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia
Ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.