Starzy znajomi (cz. 1)

Gnostycyzm to wiara abstrakcyjna, wyłącznie intelektualna, oparta na wiedzy: na zdobywanych informacjach, wysłuchanych wykładach, przeczytanych książkach czy zaliczonych egzaminach. Jednocześnie to wszystko w żaden sposób nie przekłada się na życie.

Wbrew pozorom to postawa bardzo popularna, która wyraża się w konkretnych postawach, zarówno księży, jak i wiernych. Najlepiej chyba widać to w naszym podejściu do przygotowania do I Komunii św. czy sakramentu bierzmowania.

Tylko jeden przykład: Listopad/grudzień dwa lata temu. Na spotkaniu kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum pojawia się mama i córka. Krótka rozmowa i kilka moich pytań: dlaczego córka przychodzi dopiero teraz, skoro przygotowania rozpoczęły się we wrześniu? Dlaczego nie uczestniczyła w spotkaniach w klasie I i II gimnazjum? Czemu mama wtedy nie zainteresowała się tematem? Na te pytania nie uzyskuję właściwie żadnej odpowiedzi, a jedyny argument, który mama ma do zaproponowania to ten, że córka wszystkiego się nauczy i zaliczy przerobiony materiał do egzaminu do bierzmowania.

Problem jednak w tym, że ja nie robię żadnego egzaminu. Bo w tych spotkaniach nie chodzi o zdobywanie wiedzy, ale żeby dać tym młodym ludziom doświadczenie wspólnoty Kościoła i miłości Jezusa. Na ile tylko to możliwe i na ile młodzi zechcą tego doświadczyć.

Analogiczne, a nawet chyba mocniejsze są rozmowy z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Każdego roku pojawia się pytanie – jakie modlitwy trzeba zdać. Także w tej formie przygotowania chodzi o to, by rodzice pokazali dziecku, nie co wiedzą o wierze, o Kościele, o Jezusie, ale jak żyją wiarą, jak się modlą, jak żyją we wspólnocie Kościoła. Powtarzam to rodzicom od pierwszego spotkania: To Wy, a nie ksiądz, przygotowujecie dziecko do pierwszej Komunii św.! Ja nie jestem w stanie go przygotować. Mogę zadać nauczenie modlitwy Ojcze nasz, ale to, że modlitwa ma sens, możecie pokazać dziecku tylko Wy – po prostu się modląc.

Jeśli tego, drodzy Rodzice, nie robicie, jeśli nie żyjecie wiarą, to żaden ksiądz, katecheta nie przekaże wiary Waszemu dziecku: obojętne, czy ma ono lat 5, 10, 15 czy 20.

Gotowym do przyjęcia sakramentów jest nie ten, który zaliczył egzamin – zdobył wiedzę, ale ten, który posiadając jakiś zasób wiadomości, spotkał Jezusa w życiu wspólnoty Kościoła (parafialnego, rodzinnego).

Jeśli akcent stawiamy wyłącznie na zdobywanie wiadomości (także wielu księży nadal myśli, że to wystarczy), a nie damy młodym ludziom doświadczenia życia wiarą – ulegamy pokusie, a właściwie herezji gnostycyzmu. Jeszcze dosadniej: jesteśmy w pełnym znaczeniu tego słowa heretykami.

Zdecydowana większość z tych młodych, którzy niedawno protestowali pod kościołami (często zmanipulowani przez pewne środowiska – o tym także pisze Papież), chodziła/chodzi na katechezę w szkole. Niektórzy z nich byli/są zaangażowani w duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Problem w tym, że wielu z nich i wielu z nas, dorosłych, także nigdy nie doświadczyło spotkania z żywą wiarą – to znaczy z taką wiarą, która realnie wpływałaby na życie i decyzje osób, które są dla nich ważne: rodziców, nauczycieli, rówieśników, duszpasterzy.

Z gnostycyzmem walczy się tylko na jeden sposób: przez autentyczne życie wiarą.

O kolejnej herezji, która dzisiaj często zatruwa nasze myślenie – za tydzień.

Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia
Ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.