Wciąż się odnawiać

To wszystko zmusza nas do przemyślenia, w jaki sposób jako wspólnota, mamy funkcjonować, nie tylko powtarzając utarte schematy działania, ale szukając nowych dróg, na które naszą wspólnotę zaprasza w obecnym czasie Duch Święty.

Trzy filary tego odnowienia podpowiada nam Instrukcja, którą staram się Wam nieco przybliżyć.

Pierwszym z nich jest Słowo Boże, niosące w sobie wewnętrzną moc zdolną nawracać serce. Dlatego właśnie w czasie każdej Mszy św. głosimy homilię. Nasza katecheza dla dorosłych/krąg biblijny teraz zawiesił spotkania, ale może bylibyście zainteresowani, aby podjąć te spotkania w formie online? Czekam na Wasze głosy w tej kwestii.

Drugim filarem, na który wskazuje Instrukcja jest Eucharystia. Jest ona „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, a zatem stanowi zasadniczy moment w tworzeniu wspólnoty parafialnej. W celebracji Eucharystii Kościół uświadamia sobie znaczenie swojego imienia: zgromadzenie Ludu Bożego, który oddaje chwałę, prosi, wstawia się i dziękuje. Przez jej sprawowanie wspólnota chrześcijańska przyjmuje żywą obecność Pana Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, otrzymując przesłanie o całej Jego tajemnicy zbawienia”.

Bez Eucharystii nas nie ma! Tym bardziej zachęcam Was do uczestnictwa we Mszy św. nie tylko online, ale także w świątyni (oczywiście zachowując wszelkie przepisy sanitarne). Można przyjść na Mszę św. w ciągu tygodnia – jest wtedy dosłownie kilka/kilkanaście osób. Jest także codzienna, wieczorna adoracja po Mszy św. Nie odsuwajmy się od źródła Bożej Łaski w czasie, gdy jej najbardziej potrzebujemy.

I ostatni filar, na który w tym czasie szczególnie winniśmy zwrócić uwagę, to posługa miłosierdzia względem potrzebujących. Wiele się dzieje i bardzo się cieszę, gdy od jednej czy drugiej osoby słyszę świadectwo troski sąsiadów o seniorów czy chorych. Bardzo Wam za to dziękuję.

Myślę, że to, nad czym będzie trzeba dobrze popracować, to umiejętność poproszenia o pomoc. Są bowiem takie osoby, które choć potrzebują pomocy, to z jakichś powodów o nią nie poproszą. Dobrym uczynkiem może być nie tylko okazanie miłosierdzia, ale także pozwolenie na to, by ktoś mógł nam pomóc.

Okoliczności się zmieniają, ale bez tych trzech filarów nie możemy istnieć.

Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia
Ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.