Życie objawiło się

Kilkukrotnie w ciągu tych świątecznych dni, a także dzisiaj, Kościół dał nam do rozważania tzw. Prolog Ewangelii św. Jana inaczej nazywany Hymnem o Słowie, które było przed wiekami, przez które wszystko się stało i bez którego nic się nie stało. To Słowo, w końcu stało się Ciałem i zamieszkało (dosłownie rozbiło namiot) między nami.

Greckie Logos (Słowo, myśl, nauka), którego Jan używa w tym tekście odnosi nas do logiki i wszystkich tych dziedzin nauki, których nazwy zawierają w sobie końcówkę ? logia, a które logicznie, z sensem próbują wypowiedzieć jakieś słowa (logos) o różnych dziedzinach naszego życia, odsłaniając coraz to inne fragmenty tajemnicy życia człowieka.

Św. Jan chce nam powiedzieć, że wszystko co się dzieje, dzieje się w przestrzeni Bożej mocy, mądrości i miłości. Wszystko dzieje się w myśl Jego Słowa ? Jego Logosu. Jest logiczne, ma głęboki sens, nawet jeśli człowiek w danym momencie swojego życia nie jest w stanie tego sensu dostrzec i pojąć.

W nim było życie?

W czasie mszy św. na zakończenie mijającego roku starałem się zwrócić naszą uwagę na te wszystkie momenty mijającego roku, w których ta Boża miłość, mądrość, moc ? Jego Słowo, stało się Ciałem ? konkretem, którego można dotknąć i doświadczyć. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli i o nim zaświadczamy? (zob. 1 J 1, 2a). Bóg niestrudzenie, każdego dnia objawiał nam i objawia, że On jest Życiem, że w Nim jest źródło prawdziwego szczęśliwego Życia, za którym każdy z nas tęskni.

Kilka takich miejsc, w których Życie objawiło się w minionym roku

Pierwsze, to spora gromada 57 dzieci (w roku poprzednim 48), których rodzice zechcieli oprócz daru życia biologicznego, w sakramencie Chrztu św. dać także dar życia Bożego. Bardzo Wam drodzy rodzice tych maluchów za to dziękuję. Jak troszczycie się o rozwój tego wymiaru naturalnego życia, tak dbajcie również o ten wymiar duchowy w Waszych dzieciach. On także wymaga waszej troski i opieki.

Życie objawiło się także w 20 dzieciach, które pierwszy raz przystąpiły do spowiedzi i Komunii św. Dziękuję rodzicom za ich całoroczną pracę z dziećmi i przykład żywej wiary, który jest najlepszą katechezą.

Nie mogę zapomnieć o tym jak Życie objawiło się w grupie młodzieży (23 osoby), która przyjęła sakrament bierzmowania w minionym roku. Dziękuję Wam za atmosferę spotkań i zaangażowanie.

Moją radością jest to, że kilkoro z Was zaangażowało się w spotkania z młodszymi kolegami, a także, że powolutku rodzi się grupa młodzieżowa w naszej parafii. To są takie miejsca, w których naprawdę możemy doświadczać jak Życie nieustannie się objawia.

Życie objawiło się w 10 parach, które stanęły na ślubnym kobiercu w naszej świątyni. Niech Święta Rodzina z Nazaretu wspiera wzrost waszej miłości małżeńskiej i rodzinnej!

W przedziwny sposób Życie objawiło się także w tych 32 spośród naszych parafian (w poprzednim roku 28), których Bóg wezwał do siebie.

Choć za każdą śmiercią idzie ból straty kogoś nam bliskiego, jednak wierzymy, że dla tej osoby życie się nie skończyło, ale zmieniło. Modlimy się dla nich o życie w obecności Boga bez końca.

Życie objawiło się w tych wszystkich spowiedziach, przyjętych Komuniach Św., udzielonych sakramentach namaszczenia chorych, zamawianych przez Was intencjach Mszy św., odmówionych różańcach i godzinach adoracji przed Najświętszym Sakramentem; w spotkaniach Kręgu biblijnego, Kana Welcome (dla małżeństw), Chóru parafialnego i Caritas; w spotkaniach
i różnych zaangażowaniach marianek
i ministrantów; w cichej i wiernej posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., kościelnych, organistów i wielu innych osób. W sporej ilości rodziców z dziećmi na roratach i na niedzielnych Mszach o godz. 12.00 (rodzinnych). W Waszej obecności na różnych koncertach, spotkaniach związanych ze wspomnieniem
św. Marcina, czy na popasterkowym kolędowaniu.

Za to wszystko chcę Wam w tym miejscu gorąco podziękować. Słowo Boga, które słuchamy i czytamy, chce stać się ciałem, chce być przełożone na życie.

Jeśli czasem używamy takiego sformułowania, że jakaś parafia, wspólnota żyje to właśnie w tym znaczeniu, że to Życie, które czerpiemy od Chrystusa przez Słowo i sakramenty, objawia się w naszych konkretnych działaniach i decyzjach codziennych, a dopiero potem w różnego rodzaju akcjach i eventach.

Nawiązując do kazania, które mówiłem jakiś czas temu, chciałbym zawołać za Aslanem z Opowieści z Narnii byśmy żyli jeszcze bardziej, mocniej, dalej! Byśmy nie utracili w naszej codzienności żadnej okazji do tego, by Życie mogło się objawiać w nas i między nami.

Serdecznie Was wszystkich noworocznie pozdrawiam

ks. Marcin Cytrycki

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.