2020

Martwy Punkt

Z Ewangelii według świętego Marka.

 Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: ?Czy widzisz co?? A gdy przejrzał, powiedział: ?Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa?. Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: ?Tylko do wsi nie wstępuj?

Tzw. Martwy punkt, to przestrzeń z tyłu i z boku naszego samochodu, której nie widać w żadnym lusterku. Powoduje on, że podczas zmiany pasa nie widzimy, że na sąsiednim pasie porusza się inne auto lub zauważamy je dosłownie w ostatniej chwili. W takiej sytuacji o stłuczkę bardzo łatwo. Odpowiednie ustawienie lusterek pozwala tą niewidoczną przestrzeń zminimalizować.

Podobnie jak w ruchu drogowym, także w naszym życiu (codziennym, religijnym, duchowym, moralnym, zawodowym) musimy mieć świadomość istnienia takich martwych punktów. To te przestrzenie, które pozostając dla nas niewidoczne, wpływają jednak na nasze życie. O ich istnieniu zwykle przekonujemy się zwykle bardzo podobnie, jak w ruchu drogowym, gdy doprowadzają do mniej lub bardziej bolesnej stłuczki z inną osobą albo z samym sobą.

W samochodzie używamy lusterek, aby zminimalizować tę niepoznaną przestrzeń. Życie to o wiele bardziej skomplikowana rzeczywistość. Ale także tutaj potrzebujemy luster, aby zobaczyć sprawy, które na co dzień umykają naszej świadomości. Bardzo dużo możemy zobaczyć sami ? podejmując refleksję nad swoimi postawami. Zastanawiając się co i dlaczego robię, bądź nie robię? Skąd się biorą i dokąd prowadzą moje życiowe decyzje? Naprawdę wiele możemy zobaczyć sami ? jeśli tylko będziemy uczciwie nad tym pracować.

Ale najlepszym lustrem dla nas jest zawsze drugi człowiek, który potrafi nam pomóc zobaczyć te miejsca naszej osobowości, z których istnienia czasem nie zdajemy sobie sprawy, a które jednocześnie mogą doprowadzać do szału wszystkich, którzy są wokół nas.

W Ewangelii, którą dałem na początku tego artykułu, Jezus wyprowadza ślepego człowieka poza wioskę i dopiero tam otwiera mu oczy. To ważny szczegół. Czasem tak się przyzwyczajamy do pewnych naszych zachowań, że stajemy się ślepi na ich właściwą ocenę. Zostają umieszczone w swego rodzaju martwym punkcie ? stajemy się na nie ślepi. Dopiero ktoś inny, może otworzyć nam oczy ? pokazać nam owe martwe punkty np. wyprowadzając nas poza przestrzeń naszych utartych schematów i przyzwyczajeń. Przed nami czas rekolekcji. Rekolekcje to czas wychodzenia ze schematów i zauważania tych przestrzeni, które choć niewidoczne ? wpływają na nasze życie: w sposób negatywny, ale i w sposób pozytywny.

Może się bowiem okazać, że ów martwy punkt jest miejscem, w którym Bóg otworzył dla mnie niewyczerpane Źródło Życia. I czeka bym w końcu z niego zaczerpnął.

 

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam
i zapraszam na rekolekcje

ks. Marcin Cytrycki

Życie objawiło się

Z Ewangelii wg św. Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (?)
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego ? którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (?)
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy ? łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.