Czas na strojenie

Z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie «tak» i «nie». Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był «tak» i «nie», lecz dokonało się w Nim «tak». Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Nim są «tak». Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę. 
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Przez całe wieki wielcy myśliciele próbowali wyjaśnić tajemnicę człowieka. Trudno bowiem nie zauważyć, że choć jesteśmy częścią porządku natury, to jednak mamy w sobie coś, co ów porządek przekracza. Biblia ujmuje to, mówiąc o naszym stworzeniu na Boży obraz i podobieństwo. Wyraża się ono przez naszą zdolność do myślenia, kochania, ofiarowania swojego życia dla innych, kreatywność i zdolność do tworzenia tego, co piękne.

Ale dostrzegamy także, że ten obraz i podobieństwo do Stwórcy jest w jakiś sposób naruszony. To naruszenie (które my, chrześcijanie, nazywamy grzechem pierworodnym), a właściwie jego konsekwencje, odczuwamy na każdym kroku. Chodzi tu o swego rodzaju wewnętrzne rozbicie, które powoduje, że nawet jeśli dostrzegamy i właściwie oceniamy to, co dobre, piękne i wartościowe, to z jakichś powodów albo nie idziemy za tym, albo wprost sprzeciwiamy się temu, czyniąc zło. To rozbicie powoduje także, że naszemu ciału, duszy i psychice z jakichś powodów brakuje spójności, wewnętrznej harmonii. Rodzi to w nas bardzo wiele różnorakich napięć i zgrzytów. Czujemy się rozstrojeni przez przeżywane wydarzenia i rodzące się w ich skutek emocje.

Św. Paweł we fragmencie 2 Listu do Koryntian (w tych dniach czytamy w czasie liturgii Mszy św. dni powszednich) pisze o Jezusie, jako tym, w którym wszystkie obietnice Starego Testamentu znajdują swoje wypełnienie – wszystkie są na tak. W Nim nie ma żadnej niespójności, żadnego konfliktu. Współcześni psychologowie powiedzieliby, że jest osobą spójną, wewnętrznie zintegrowaną. Jego cielesność, psychika i duch są w doskonałej harmonii. To, co u nas czasem nie współgra, jakoś ze sobą fałszuje, w Jezusie współbrzmi w sposób doskonały, stając się dla nas niedościgłym wzorem, do którego nieustannie możemy się dostrajać.

Pandemia bardzo nas rozstroiła na wielu różnych poziomach. Mnóstwo nieadekwatnych do sytuacji reakcji emocjonalnych. Mnóstwo konfliktów, które wybrzmiewają z ogromną siłą na wielu poziomach życia rodzinnego i społecznego. Tak jak kiedyś mówiłem w niedzielnym kazaniu – pandemia spowodowała, że wszystko jest bardziej. I to, co dobre i to, co złe. Choć zdecydowanie to, co złe i rozbijające (rozstrajające), zdaje się być bardziej widoczne i odczuwalne.

Przed nami wakacje. To może być doskonała okazja, by spróbować na nowo nastroić swoje serce, duszę i ciało. Ważne, żeby pamiętać właśnie o tych trzech wymiarach naszego życia. Nie wystarczy bowiem, że wyjedziesz na urlop, jeśli twoje serce dalej będzie w pracy. Ciało może i odpocznie, ale żadnej radości z tego nie będzie, jeśli psychika nadal będzie w jakimś napięciu, a dusza nadal będzie obciążona grzechem i poczuciem winy. Może więc lepiej zaplanować wakacje w ten sposób, żeby odpoczęło i ciało, i dusza, i serce. 

Przygotuj dobrą książkę, która nie będzie papką dla rozumu, ale poruszy serce i otworzy na to, co wartościowe, piękne i dobre. Spróbuj odinstalować z telefonu aplikacje sieci społecznościowych albo chociaż wycisz wszystkie powiadomienia o nowych postach czy interakcjach. Pewnie w pierwszym tygodniu będzie ciężko bez tego dreszczyku emocji, czy ktoś polubił moje zdjęcie. Z czasem jednak przekonasz się, że świat poza Instagramem czy Facebookiem jest o wiele piękniejszy. Nawet na urlopie zaplanuj czas na modlitwę osobistą. Może to być samotny spacer bądź chwila zadumy o poranku czy przy zachodzie słońca. Zaplanuj czas na twoje spotkanie sam na sam z Bogiem. Tak, byś miał czas na to, żeby przed Nim się wygadać, ale też czas na to, aby słuchać tego, co On chce Ci powiedzieć. Krótko mówiąc – zaplanuj sobie wakacyjny detoks od tych wszystkich bodźców, które każdego dnia zalewają Cię ze wszystkich stron.

Spróbuj czegoś nowego, co w codziennym kołowrocie jest dziś luksusem – ciszy.

Ci, którzy grają na instrumentach, wiedzą, że aby je nastroić (tak normalnie, bez używania elektronicznych gadżetów), podstawowym warunkiem jest cisza. 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie

ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.