Im gorzej, tym lepiej

Z Dziejów Apostolskich (Dz 4, 32-37)

Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.

Sytuacja jest poważna. Dotychczasowe przepowiadanie apostołów, które zaowocowało rzeszą nowych wyznawców Chrystusa zostaje gwałtownie przerwane prześladowaniem. Na jego czele stoi Szaweł, który nie przebiera w środkach, by zniszczyć nową wspólnotę. Uczniowie Jezusa są zmuszeni do ucieczki z Jerozolimy, aby ocalić życie, a w mieście zostają jedynie apostołowie. I wydaje się, że cała ich dotychczasowa praca tym uderzeniem zostaje zniszczona. Tymczasem właśnie to prześladowanie staje się przyczyną rozprzestrzenienia się nauki o Zmartwychwstałym na cały ówczesny świat. To impuls nie tyle do ucieczki, ale dużo bardziej do głoszenia wszystkim i wszędzie Ewangelii. Prześladowanie staje się przyczyną szczególnego rozlania łaski Bożej.

 

I jeszcze jeden szczegół. Diakon Filip udaje się do Samarii i tam z mocą głosi Ewangelię, a jego posłudze towarzyszy wiele znaków i cudów. To o tyle istotny szczegół, że w swojej Ewangelii św. Łukasz pisze o tym, że sam Jezus w Samarii nie został przyjęty (zob. Łk 9, 51-56). Wtedy jeszcze Samarytanie nie byli gotowi na przyjęcie Ewangelii. Dopiero po doświadczeniu krzyża, zmartwychwstania, zesłania Ducha Świętego, prześladowania i rozproszenia uczniów serca Samarytan były gotowe na przyjęcie Ewangelii.

Jasne, że chcielibyśmy, żeby wszystko w naszym życiu układało się bezproblemowo. Doświadczenie przeciwności, doświadczenie krzyża w naszym życiu nigdy nie jest przyjemne, zawsze budzi i będzie budzić nasz sprzeciw. Po prostu tak jest. Jednocześnie Słowo Boże, ale także nasze doświadczenie życiowe, jeśli tylko dobrze się przyjrzymy, nieustannie uczą nas, że to co najpiękniejsze, najprawdziwsze, najtrwalsze, najwartościowsze, najbardziej owocne w naszym życiu, zawsze rodzi się w doświadczeniu trudu.

Chcesz dobra, prawdy, piękna – przygotuj się na doświadczenie krzyża, ale i zmartwychwstania.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie

ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.