Nudy nie ma

Z Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?”. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię». 


Szczególiki u św. Jana są ważne. Kiedy uświadomimy sobie, że Filip, który prosi Jezusa o pokazanie Ojca, to ten, który spotkał Jezusa najwcześniej – znał Go najdłużej z apostołów. To prawdopodobnie o Filipie jest mowa, gdy ewangelista pisze o dwóch uczniach Jana, którzy jako pierwsi poszli za Jezusem (J 1, 35 nn.). Jednego z nich znamy z imienia – to św. Andrzej. Filip zaś był jego przyjacielem. Możemy więc wnioskować, że to on jest tym apostołem nie wymienionym z imienia. Ten szczegół pozwala nam zrozumieć wyrzut, który słychać w słowach Jezusa, gdy słyszy prośbę Filipa.
Dwa ważne wnioski płyną dla naszego życia z tej sceny.

 

1) Można być blisko Pana Jezusa, towarzyszyć Mu, słuchać Jego słów, być świadkiem zdziałanych przez Niego cudów, a jednak jeszcze Go nie poznać.  W Biblii poznać ma zaś podwójne znaczenie:
a) intelektualne – możemy do końca nie rozumieć z kim tak naprawdę mamy do czynienia
b) relacyjne – oznacza wejście w intymny związek dwojga osób.
Można z Jezusem przeżyć wiele lat, być nawet księdzem czy biskupem, a mimo to można Go nie znać, nie wejść z Nim w osobistą relację. To ostrzeżenie dla każdego chrześcijanina – bez wyjątku. Odnoszę nieodparte wrażenie, że takich chrześcijan niestety dziś nie brakuje. Bez tego poznania zarówno intelektualnego, jak i osobistego wiara jest pustą wydmuszką nic nie wnoszącą do życia. I jako taka prędzej czy później zostaje odrzucona. W ogóle mnie to nie dziwi.

2) Wniosek drugi jest bardziej optymistyczny. Bo można znać Pana Jezusa, być z Nim w bliskiej relacji przez wiele lat, a On i tak będzie każdego dnia odkrywał przed nami coś nowego, jakiś nowy wymiar tej wielkiej tajemnicy, jaką On jest. To oznacza, że Bóg potrafi nas każdego dnia zaskoczyć czymś nowym, czymś odkrywczym. Życie z Jezusem nie jest nudne. Bóg jest jak źródło, którego nie jesteśmy nigdy w stanie wypić do końca. Zawsze tryska wodą żywą i wciąż nową.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie

ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.