Osoba i czyn

Z Ewangelii według Świętego Jana

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.
Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wy-głosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

Niby to oczywiste, a jednak dzisiaj jakoś mocno we mnie zagrały słowa Jezusa, który stwierdza, że nie potępia tych, którzy słysząc Jego słowa, nie zachowują ich.
Choć na każdym czynie odbity jest niejako znak tego, który ten czyn wykonuje, to jednak jest on (czyn, działanie) czym innym niż osoba.
Bóg nigdy nie potępia człowieka. Dał nawet swojego Syna, aby człowieka zbawić (por J 3, 16). Nie oznacza to jednak, że nie widzi zła, że przymyka na nie oczy.
Widzi zło i nasze grzechy wyraźniej niż my jesteśmy w stanie je zobaczyć. Lepiej niż my potrafi je też ocenić. I właśnie dlatego doskonale widzi także różnicę między grzesznikiem a grzechem.
Takie też jest nauczanie Kościoła: wskazuje, nazywa po imieniu i piętnuje grzech, ale nie potępia grzesznika, zawsze dając mu okazję do zmiany życia – nawet największemu łotrowi. Serce Jezusa jest otwarte dla każdego grzesznika, który chce się zanurzyć w jego miłosierdziu. Zawsze!
Czasem o tej fundamentalnej zasadzie zapominają niektórzy pasterze Kościoła.
O wiele częściej jednak dzisiaj podnoszą się głosy domagające się, żeby Kościół (czyt. Pasterze Kościoła różnego szczebla) przestał nazywać zło i grzech po imieniu, bo to wy-klucza (modne słowo), jest niemiłe i powoduje „dyskomfort psychiczny”.
Jeśli Kościół ma pozostać wierny Ewangelii, to nie może przymykać oczu na dzieją-ce się zło i grzech.
Chorobę można zacząć właściwie leczyć dopiero wtedy, gdy nazwie się ją po imieniu i pozna jej przyczyny. W przeciwnym razie można co najwyżej podawać tony tabletek przeciwbólowych.
Kościół nie jest kioskiem z Apapem czy Ibupromem. Jest szafarzem lekarstwa na grzechy grzeszników, którym jest łaska Bożego Miłosierdzia. Nawet jeśli to lekarstwo jest bardzo gorzkie, gdy się je przyjmuje, to zawsze ostatecznym celem jest uratowanie, zdrowie i życie (doczesne i wieczne) konkretnego człowieka.
Można jeszcze dużo pisać na ten temat, ale bardziej chcę zachęcić do osobistej re-fleksji nad tym, czy potrafię dostrzec tę prawdę, że choć jestem słabym grzesznikiem, to grzech nie jest mną. Ja jestem słabym dzieckiem Boga, które upada w grzech, ale ten grzech nie jest mną…


Pozdrawiam Was bardzo serdecznie
ks. Marcin

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.