To, co jest

Z Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».


Dwie całkowicie odmienne postawy i idący za nimi całkowicie odmienny sposób życia.

Można tak jak Piotr skoncentrować się na tym, co muszę w życiu opuścić, zostawić, oddać, stracić. Trochę tak jak młody pan, który rytualnie opłakuje z kolegami kawalerskie czasy i wpisując się w schemat, widzi małżeństwo jako koniec życia, początek jakiejś niewoli… Jest także wielu księży, którzy żyją tak, jakby kapłaństwo zabrało im najcenniejszą część ich życia. Przykłady takiej życiowej postawy można mnożyć niemal w nieskończoność. Łatwo bowiem zajmować się tym, czego nie ma, czego brakuje, co jest jakimś naruszeniem naszego ideału.

Postawa Jezusa pokazuje jednak, jak bardzo jest On podobny do swojego Taty. Bóg zaś jest Bogiem tego, co jest, a nie tego, czego nie ma. Jestem, który Jestem, takie swoje Imię objawia Mojżeszowi. Dlatego właśnie Jezus nie zajmuje się tym, co Piotr musiał opuścić, co w jakiś sposób stracił. Jezus pokazuje to, na co dzięki tej stracie zrobiło się miejsce w sercu Piotra i czym Bóg go obdarował.

Za każdym razem, kiedy wraca do nas w liturgii ten fragment Ewangelii, stawia mnie na nowo do pionu i wewnętrznie koryguje: zajmij się tym, co jest; kim jesteś; kogo Bóg postawił obok ciebie; czym zostałeś obdarowany (stokroć więcej otrzyma – mówi przecież Jezus). To jest cały ogrom dobra, które warto pielęgnować w sobie i wokół siebie, skarbów – które warto pomnażać i dobrze wykorzystywać. Zajmowanie się tym, czego nie ma, co jest brakiem, co zostawiliśmy za sobą, co opuściliśmy – jest często stratą sił i czasu, kotwicą, która trzyma nas w miejscu i nie pozwala pójść tam, dokąd zaprasza nas Pan Bóg.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie

ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.