Więcej

Z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?». A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł. 
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. 
Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

 

Kiedy św. Paweł w swojej kolejnej podróży dociera do Efezu, spotyka tam uczniów Jana Chrzciciela. Jak sami mówią, przyjęli chrzest Janowy, który był znakiem woli nawrócenia człowieka, zmiany życia na lepsze.

Paweł wyjaśnia im, jaką rolę odegrał Jan i jego działalność w historii zbawienia, przekonując, że Bóg chce dla człowieka nie tylko zmiany postępowania. Bóg przewidział dla człowieka coś zdecydowanie większego – dar życia wiecznego, który ofiaruje każdemu, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa.

Troszkę upraszczając, można powiedzieć, że różnica między chrztem Janowym, a chrztem Jezusa jest w tym, kto w nim podejmuje pierwszy działanie. W chrzcie Janowym to człowiek decyduje o woli zmiany swojego życia. W chrzcie Jezusa to Bóg wychodzi z propozycją życia wiecznego do człowieka, który może ten dar przyjąć lub odrzucić. 

Dla bardzo wielu z nas w życiu duchowym najważniejsze jest to, co my robimy czy mamy zrobić dla Boga: modlimy się, staramy się dobrze żyć, przystępujemy do sakramentów itp. I wkładamy czasem w to naprawdę wiele sił. Nie brak takich, dla których te czynności, skądinąd wartościowe, stają się taką złotą klatką, w której się zamykają. Kolejne zobowiązania modlitewne, kolejne nowenny do odmówienia, kolejne przepisy do wypełnienia itd. itp. I tylko coraz bardziej uginamy się pod niemożnością udźwignięcia tego wszystkiego.

Tymczasem Bóg chce, byśmy po prostu przyjęli od Niego największy dar, jaki nam ofiaruje – prawdziwą wolność i łaskę życia z Nim w przyjaźni, na wieki! We chrzcie świętym staliśmy się naprawdę Jego dziećmi i wszystko, co Jego, On nam daje, abyśmy z tego korzystali.

Całe nasze życie duchowe, nasza pobożność, nasze życie sakramentalne, dbałość o piękno i dobro codziennego funkcjonowania są odpowiedzią na ten dar, który już został nam dany. To Bóg pierwszy nas umiłował i ofiarował nam nieskończone dary.

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, by Bóg otworzył tak szeroko nasze serca, byśmy mogli przyjąć i dobrze wykorzystać to wszystko, co On dla nas przygotował i co chce nam ofiarować.

Tego zawsze jest więcej niż rozumiemy czy się spodziewamy. Bo On lubi zaskakiwać swoje dzieci.

Dajmy się zaskoczyć!

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie

ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.