Wkrótce wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Wybory nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) miały się odbyć już w zeszłym roku, ale ze względu na rozwój epidemii ksiądz Biskup przełożył je na rok bieżący, a dokładniej na listopad tego roku. Tak więc zostało nam zaledwie kilka tygodni do tego ważnego dla życia wspólnoty parafialnej momentu.

Znaczenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej podkreśliła również bardzo mocno Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa, z zeszłego roku, której tekst można znaleźć również w archiwum aktualności na naszej stronie. W kilku artykułach próbowałem również wyciągnąć co bardziej znaczące aspekty tego tekstu. Artykuły te również można znaleźć na naszej stronie w dziale #ZapiskiProboszcza.

Ponieważ czas jest już bardzo bliski, spróbuję w najbliższym czasie nakreślić w kolejnych numerach naszej gazetki sprawy, na które warto zwrócić uwagę w związku z powołaniem nowej rady duszpasterskiej naszej parafii, a także nowego ciała doradczego, jakim ma być Parafialna Rada Ekonomiczna.

Pojawiło się powyżej stwierdzenie ciało doradcze. Zadaniem bowiem Rady jest przede wszystkim doradzanie proboszczowi w podejmowaniu działań duszpasterskich (Rada Duszpasterska) i ekonomicznych, inwestycyjnych, formalnych (Rada Ekonomiczna). W praktyce aspekt różnych inwestycji parafialnych zwykle dominował w spotkaniach Rad Duszpasterskich. Ponieważ nowy płot, malowanie kościoła itp. działania są rzeczywistością bardziej namacalną niż działania duszpasterskie parafii. Dlatego też ksiądz Biskup zdecydował, by wydzielić nowe ciało, jakim będzie powołanie Rady Ekonomicznej, która ma się skoncentrować właśnie na tych aspektach. Chodzi o to, żeby Rada Duszpasterska rzeczywiście zajmowała się kształtem duszpasterstwa w danej wspólnocie.

Kandydaci do PRD

Statut diecezjalny PRD wskazuje na kilka cech, które powinny charakteryzować członków PRD. Są to: reprezentatywność, kompetencja, przydatność. Członkiem PRD może być katolik pełnoletni, bierzmowany, który uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej, żyje zgodnie z zasadami etyki katolickiej.

Nie oznacza to bynajmniej, że musi to być osoba z pierwszej kościelnej ławki. Ważniejszym kryterium jest to, by w radzie zasiedli przedstawiciele wszystkich środowisk parafialnych, a przede wszystkim ci, którzy są gotowi sygnalizować konkretne potrzeby duszpasterskie i zaangażować się w ich realizację.

Epidemia i jej konsekwencje, przemiany kulturowe, kryzys w Kościele, będący konsekwencją ujawnienia przypadków nadużyć seksualnych ze strony duchownych, i wiele innych czynników stawiają całkowicie nowe pytania dotyczące wizji i kształtu duszpasterstwa w naszej parafii. Nawiązując do tego, co często powtarzam: poszukiwanie odpowiedzi na te wszystkie pytania, to zadanie, któremu sami księża nie podołamy. Koniecznie potrzebujemy Waszej pomocy!

Bardzo Was proszę więc, byście zastanawiali się nad potencjalnymi kandydatami do naszej PRD i PRE.

Przede wszystkim zaś proszę Was o modlitwę w tej intencji. Bo…

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie. 
Daremnym jest dla was wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna – dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; 
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.
(z Psalmu 127)

Serdecznie Was wszystkich
pozdrawiam
ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.