Zapiski proboszcza

O rodzicach i dzieciach na Mszy św.

W niedzielę wielkanocną na Mszy św. o godzinie 12.00 miała miejsce sytuacja, którą chcę wykorzystać jako pretekst do dotknięcia kolejny raz kwestii zasygnalizowanej w temacie.

W pewnym momencie kazania poprosiłem o zabranie dwójki, a właściwie jednego małego dziecka spacerującego ze swoim tatą środkiem kościoła (drugie dziecko było pod chórem, raczej nikomu nie wadząc).

Kilka osób poczuło się dotkniętych czy wręcz oburzonych moją prośbą, co wyraziły m.in. w wiadomościach mailowych czy też sms-owych.

Bardzo dziękuję za te głosy, które do mnie dotarły. Sprawa zaś, jest na tyle ważna, że spróbuję odpowiedzieć na nią nieco szerzej.

 

Jedną z największych moich radości z proboszczowania w Gosławicach jest obecność bardzo wielu rodziców z młodszymi i starszymi dziećmi na Mszach św. niedzielnych. Szczególnie jest to widoczne na Mszach o 10.00 i 12.00. Właśnie dlatego na zakończenie tych Mszy św. wśród dzieci, które zbierają owieczki, losujemy czekolady. Co tydzień rozdajemy około 60–70 owieczek i ok. 2 kg cukierków. Czasem mniej, czasem więcej.

Wiekowo bowiem jesteśmy parafią młodą. Większa część naszych parafian to właśnie rodzice z małymi dziećmi. Cieszę się, że tutaj odnajdują oni swoją przestrzeń spotkania z Bogiem i wzrostu w wierze. Ich obecności z małymi dziećmi zawsze będę bronił.

Cieszę się, że są w kościele ze swoimi dziećmi, od maleńkości wprowadzając je w czas i przestrzeń wiary. W ich wierze (lub niewierze) dzieci wzrastają i na niej budują swoje życie (odsyłam do nagrań homilii, które głosiłem w okresie Bożego Narodzenia 2023/2024).

To wprowadzenie w rzeczywistość wiary i Kościoła przed wiekami nazwano Mistagogią. Pierwszymi, którzy są powołani do tej roli i najważniejszymi w jej wypełnianiu są właśnie rodzice.

A dziecko?

Dla małego dziecka przestrzeń kościoła to całkiem inny świat niż dom rodzinny. Wszystko tu jest inne: słońce inaczej świeci, powietrze inaczej pachnie, ktoś śpiewa, wstaje, klęka, robi dziwne gesty, coś gra… tyle świata do odkrycia. I dzieci to robią – spacerują, dotykają, przyglądają się, gaworzą, czasem płaczą, czasem zdenerwowane krzyczą… po prostu dzieci.

Zdecydowana większość z naszych rodziców doskonale rozumie tę odmienność przestrzeni świątyni i wprowadzając do niej dzieci, pokazuje im, że to miejsce jest trochę inne niż dom czy podwórko, że jesteśmy nieco inaczej ubrani, że pewnych rzeczy nie robimy, a inne, których może przez cały tydzień nie robimy – robimy właśnie tutaj.

Robią to nie przez jakieś wielkie wykłady, ale po prostu będąc ze swoimi dziećmi, modląc się z nimi, śpiewając.

Skąd jednak się bierze ta odmienność czasu i przestrzeni świątyni?

Ostatecznie z tego, że mieszka w niej Bóg, obecny w Najświętszym Sakramencie. To z szacunku do tej Obecności sposób naszej obecności tutaj jest także inny niż w innych miejscach.

Świątynia jest przestrzenią, w której zbiera się Kościół (rozumiany jako wspólnota), aby spotkać się z Bogiem. I w tym Kościele mają miejsce różni ludzie: kobiety i mężczyźni, starsi i młodsi, dorośli i dzieci, zdrowi i chorzy… to jest przestrzeń, by każda z tych osób, na swój sposób, mogła przeżyć tu spotkanie z Bogiem.

Problem pojawia się więc nie wtedy, gdy dziecko jest dzieckiem w kościele, ale wtedy, gdy rodzice albo nie pamiętają, albo w ogóle nie mają świadomości wyjątkowości tej przestrzeni. To może powodować, że zamiast wprowadzenia dziecka w przestrzeń wspólną, z uwzględnieniem potrzeb innych osób, potrzeby dziecka są stawiane na pierwszym miejscu.

Z pewnością dyscyplinowanie dzieci nie jest łatwe ani w domu, ani poza nim. Tym bardziej należą się pochwały tym rodzicom, którym udaje się być w kościele z dziećmi, a szczególnie tym z Was, których dzieci są wymagające większej uwagi.

Temat wychowania dzieci w wierze co jakiś czas będzie do nas wracać. I bardzo dobrze, kiedy o naszych dzieciach i ich obecności w kościele rozmawiamy. Dobrym punktem wyjścia do tych rozmów jest odnowienie i pogłębienie naszej osobistej świadomości wspólnoty Kościoła i tego, że tutaj próbujemy razem stworzyć wspólnotę w drodze do Boga. Cieszymy się swoją wzajemną obecnością, ale też szanujemy, że ktoś obok może mieć inną niż ja wrażliwość. To powoduje, że w imię miłości bliźniego jako punkt wyjścia mojego działania traktuję nie siebie, ale potrzeby i wrażliwość drugiego człowieka. Nie myślę już, by wszystko ustawić tylko tak, jak mi jest wygodnie, ale myślę, czy dla drugiego takie ustawienie spraw będzie również odpowiednie… itd.

Taki klucz współmyślenia pomoże i starszym parafianom zrozumieć tych młodszych, i młodszym zrozumieć tych starszych.

Bardzo dobrze, że nasza parafia jest tak zróżnicowana, że tutaj razem możemy się spotkać. Możemy i powinniśmy być Panu Bogu za to wdzięczni. Ale to obdarowanie jest jednocześnie wyzwaniem i zaproszeniem do większego niż na co dzień współmyślenia.

 Dobrego tygodnia
ks. Marcin Cytrycki

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.