Podstrony

Organy

ORGANY W PARAFII P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP
W OPOLU – GOSŁAWICACH

Parafia Wniebowzięcia NMP w Opolu – Gosławicach powstała w 1933 r. w wyniku podziału parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Obejmowała ona terytorium Gosławic, Kolonii Gosławickiej i obecnego ZWM.
Kościół zbudowano w 1933 r. staraniem Księdza Prałata Józefa Kubisa, proboszcza parafii św. Krzyża. Konsekracja miała miejsce 8.11.1933 r. przez Kardynała A. Bertrama. Ołtarz główny pochodzi z kościoła pod wezwaniem św. Sebastiana w Opolu.
Wraz z rozrostem parafii podjęto decyzję o jej podzieleniu i tak powstały nowe jednostki administracyjne: parafia pw. św. Jacka w Kolonii Gosławickiej i pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu ZWM.


Organy w kościele parafialnym zostały zbudowane w roku 1933 przez firmę Rieger – Kloss z Krnova Opus 2611. Historia zakładu ma swoją genezę od 1873 roku. Początkowo figurowała ona pod nazwą „Bracia Rieger" i weszła na rynek międzynarodowy. Założycielem firmy był Franz Rieger, który znany był na całym Śląsku, jako budowniczy organów wyjątkowej jakości. Razem ze swoim bratem Ottonem założyli w roku 1873 warsztat i w tym samym roku zbudowali pierwsze organy nazwane OPUS 1, z myślą o zaprezentowaniu ich na Wystawie Światowej w Wiedniu. Jak się okazało instrument wywołał duże zainteresowanie. Podobna sytuacja miała miejsce na wystawie światowej w Paryżu. Dzięki temu bracia mogli uruchomić w Krnovie (Republika Czeska) fabrykę organów.


Znaczenie firmy rosło dzięki zainteresowaniu najwyższych władz kościelnych i wybitnych osobistości, jak np. cesarza Franciszka Józefa I, który odznaczył Riegera swoim krzyżem rycerskim, a papież Leon XIII nadał Riegerowi tytuł „Rycerz Orderu Św. Grobu".


Opinie o firmie Rieger były znakomite, co spowodowało jej duży rozwój. Dzięki temu zasięg produkcji organów objął nie tylko całą Europę, ale i świat. Rieger buduje instrumenty w takich krajach jak: Polska, Rumunia, Jugosławia, Niemcy, Węgry, Dania, Norwegia, Finlandia, Anglia, Francja, Portugalia, Płd. Afryka, Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Peru, Meksyk, Palestyna, Syria, Nowa Zelandia, Nowa Gwinea, Szwecja, Islandia, Finlandia, Włochy, Rosja, Kanada. Rieger również buduje instrument w letniej siedzibie papieskiej w Castel Gandolfo .


W ostatnich latach organy Rieger – Kloss pojawiały się zarówno w małych kościołach, domach modlitwy i katedrach, jak i w szkołach, konserwatoriach, teatrach i dużych salach koncertowych. Z tego okresu pochodzi wiele instrumentów o charakterze reprezentacyjnym .


Organy Riegera, zarówno te z dalekiej przeszłości jak i te istniejące od niedawna, nie stoją dziś najwyżej w hierarchii europejskiego budownictwa organowego. Najwięcej zastrzeżeń wywołuje preferowane przez firmę rozumienie takich pojęć, jak „produkcja", „taśmowość", „wąska specjalizacja rzemieślników zatrudnionych przy konstrukcji organów", „seryjność dyspozycji i rozwiązań technicznych", „fabryka organów". Należy jednak dostrzec również niezaprzeczalne cechy pozytywne, dotyczące głównie organów dla celów liturgicznych, stanowiących o sukcesach, popularności i olbrzymiej ekspansji terytorialnej firmy Rieger.


Do dnia dzisiejszego firma wybudowała 3578 instrumentów . Przetrwała ona do roku 2010.
Opisywane w niniejszej pracy organy umieszczone są na drugim chórze muzycznym, naprzeciw głównego ołtarza. Szafa organowa wbudowana jest w centralną część balustrady chóru. Front szafy organowej ma formę otwartą (nie posiada obramowań architektonicznych).


Jednosekcyjny prospekt o wymiarach: wysokość 441 cm, szerokość 520 cm, głębokość 250 cm, ustawiony jest na cokole, zdobionym płycinami, z szerokim, stopniowanym gzymsem. Prospekt składa się z trzech pól piszczałkowych – środkowe pole płaskie, boczne wysunięte kątowo do przodu – spiętych ozdobną ramą.


Kontuar wolnostojący ustawiony jest bokiem do ołtarza głównego (grający zwrócony jest lewym bokiem do ołtarza). Pierwotnie kontuar był umieszczony na dolnym chórze, co nie było trafnym rozwiązaniem - grający nie słyszał dobrze instrumentu. Całość pokryta jest farbą olejną w odcieniach beżu oraz jasnego brązu.
Instrument o trakturze pneumatycznej posiada wiatrownice podłużną na mieszkach stojących typu Taschenlade, jeden miech pływakowy o wymiarach: 165 x 265, dźwignię do kalikowania oraz dmuchawę elektryczną.

Przypuszczalnie pierwszy remont organów miał miejsce w 1994 roku. W kronice parafialnej czytamy: 4.07.1994 r. z firmą Piotra Ogorzeja z Olesna podpisaliśmy umowę o dzieło, podpisaną przez kurię. Przeniesiono kontuar z 1 chóru na drugi, wyniesiono mieszki i nastrojono. Zobowiązano się zakończyć prace 13.10.1994 r. Zamontowano również nowy silnik sprowadzany z Niemiec. Prawdopodobnie usunięto również super w II manuale.


Kolejny remont instrumentu miał miejsce w lipcu 2001 roku. Potrzeba przeglądu organów i okazuje się, że będzie kapitalny remont - Firma Kamerton z Olszynki. Organy będą wyłączone na kilka miesięcy. Po kilku miesiącach okazuje się, że remont będzie o wiele poważniejszy niż było to planowane, ponieważ wychodzą coraz to nowe ubytki. Podjęto wtedy decyzję o zabezpieczeniu antykornikowym, wymieniono wszystkie mieszki, dodano kilka głosów, uzupełniono także super w II manuale (nowe ławeczki i piszczałki).


Jak podaje kronika parafialna organy zaczęły grać już w listopadzie, jednak dostrajanie trwa do 2002 roku.
Następny przegląd organów odbył się w październiku 2010 roku. Poproszono o to, tak jak wcześniej firmę Kamerton. Podczas tego przeglądu nastrojono instrument, wymieniono kilka mieszków, zakupiono nową, elektryczną ławę dla organistów i profesjonalnie obudowano dmuchawę.


Dyspozycja instrumentu jest zasadniczo romantyczna z dużą ilością głosów ośmiostopowych (przede wszystkim na drugim manuale) oraz miękką intonacją głosów na manuale pierwszym (w szczególności mikstury z szeroką menzurą oraz pryncypału ośmiostopowego). Można pokusić się jednak o stwierdzenie, że organy Riegera nie są instrumentem romantycznym (poprzez łagodną intonacją poszczególnych głosów) a instrumentem uniwersalnym. Rieger większość swoich instrumentów wyposaża w super, który nadaje organom szklistego blasku i pozwala wykonywać również taki repertuar, który tego rodzaju kolorystyki potrzebuje. Obok superu zazwyczaj jest kilka głosów jaśniej i ostrzej zintonowanych. W przypadku organów w Gosławicach są to głosy pierwszego manuału – Octav 4' oraz Sifflöte 2'.


Decyzja ks. Proboszcza Prałata Huberta Janowskiego o podjęciu remontu organów w naszej Parafii uratowała ten instrument od dalszych, nieuniknionych zniszczeń. Organy swym pięknym bogactwem brzmienia wzbogacają nie tylko codzienną liturgię i nabożeństwa odprawiane w kościele, towarzysząc wiernym podczas śpiewu, ale także używane są podczas organizowanych koncertów. W lutym 2011 roku zorganizowane zostały Nieszpory z muzyką organową, natomiast w kwietniu Gorzkie Żale z muzyką organową i śpiewami pasyjnymi w wykonaniu studentów I roku kierunku Muzykologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i uczniów Studium Muzyki Kościelnej w Opolu pod kierunkiem Pani mgr Gabrieli Czurlok.

Bierzmowanie

Instrukcja biskupa opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania


Wprowadzenie
Poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania ochrzczeni ?jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (Lumen gentium, 11). Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje jakby nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 §1 i 890 KPK).

§ 1. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania

Parafia przygotowania

1. Miejscem właściwym przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia, do której kandydat przynależy. W uzasadnionych przypadkach kandydat do bierzmowania może podjąć przygotowanie także poza własną parafią. Duszpasterz podejmujący się przygotowania kandydata jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie jego własnego proboszcza. Miejscem przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie parafia, w której miało miejsce przygotowanie. Kandydat, przygotowany poza własną parafią a pragnący przyjąć sakrament bierzmowania we własnej parafii, musi własnemu proboszczowi przedstawić zaświadczenie o odbyciu przygotowania.
Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie do bierzmowania

2. Odpowiedzialność za przygotowanie i dopuszczenie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania spoczywa na duszpasterzach i ich współpracownikach.Pierwszymi współpracownikami duszpasterzy w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania są rodzice. Duszpasterze powinni ich zaprosić do udziału we wspólnych celebracjach i katechezach; powinni też informować rodziców o przebiegu przygotowania, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.
Współpracownikami duszpasterzy i rodziców w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania są również szkolni katecheci. Z inicjatywy i z udziałem proboszcza powinny odbywać się regularne spotkania duszpasterzy i katechetów. Formy współpracy i zakres podejmowanych działań należy uzgodnić w drodze wzajemnego porozumienia.
Do współpracy w przygotowaniu do bierzmowania można też zaprosić uformowanych wiernych świeckich, którzy podejmą funkcje animatorów małych grup. Formacja animatorów pastoralnych, zaangażowanych w przygotowanie kandydatów do bierzmowania, odbywać się będzie w rejonowych centrach katechumenatu.

3. Zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przygotowanie kandydatów do bierzmowania powinno trwać 3 lata. Przygotowanie kandydatów należy zatem rozpocząć w I klasie gimnazjum. W całym okresie przygotowania zaleca się spotkania formacyjne w małych grupach, połączone niekiedy ze wspólną celebracją liturgiczną. W pierwszym i drugim roku przygotowania formacja kandydatów odbywa się w rytmie spotkań miesięcznych, natomiast w trzecim roku przygotowania ? spotkań cotygodniowych.
Rozpoczęcie i kontynuowanie przygotowania do bierzmowania.

4. Warunkiem rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania jest osobiste zgłoszenie się kandydata w parafii przygotowania w ogłoszonym terminie, złożenie pisemnego uzasadnienia chęci przyjęcia bierzmowania oraz przedłożenie Indeksu nauki religii, potwierdzającego ukończenie katechizacji w zakresie szkoły podstawowej.
Przygotowanie do bierzmowania może rozpocząć także kandydat, który nie ukończył katechizacji w zakresie szkoły podstawowej. Duszpasterz ma obowiązek zbadać okoliczności i powody niedopełnienia obowiązku udziału w katechezie. Jeśli uzna potrzebę uzupełnienia wiedzy katechizmowej kandydata, zorganizuje dla niego we współpracy ze szkolnym katechetą kurs katechumenatu.

5. Warunkiem kontynuacji przygotowania kandydata do bierzmowania w kolejnych latach są (por. Obrzędy bierzmowania, nr 12; Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 56):
? udział w sakramentalnym życiu Kościoła (Msza św. niedzielna, Msza św. młodzieżowa, sakrament pokuty, itd.)
? uczęszczanie na katechezę szkolną (co po każdym etapie przygotowania potwierdzi katecheta),
? udział w parafialnym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania (spotkania w grupach, zaangażowanie w działalność charytatywną w parafii, wolontariat itp.)
Po każdym etapie rocznym duszpasterz powinien odbyć z kandydatem indywidualną rozmowę, celem zweryfikowania realizacji ww. warunków i zmotywowania go do podjęcia wysiłku w kolejnym etapie przygotowania.
Zaleca się także, by kandydaci do bierzmowania w okresie przygotowania odbyli pielgrzymkę do Katedry Opolskiej, a także poznali diecezjalne i parafialne struktury organizacyjne ? stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy apostolskie (por. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 57).
W trzecim roku przygotowania kandydaci powinni wziąć udział w dniu skupienia lub rekolekcjach na terenie parafii lub poza nią.
Dopuszcza się stosowanie w przygotowaniu do bierzmowania Dzienniczka kandydata do bierzmowania, będącego potwierdzeniem udziału kandydata w życiu sakramentalnym i spotkaniach formacyjnych. Informacje w nim zawarte mają być przede wszystkim podstawą do motywującej rozmowy z kandydatem na każdym etapie przygotowania. Nie powinny stanowić narzędzia dyskwalifikującego kandydata. Chodzi o to, by na bazie treści zawartych w dzienniczku móc kandydatowi konkretniej zakreślić dalsze kroki w pracy na sobą.

Dopuszczenie do bierzmowania

6. Warunkami ostatecznego dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania są:
? uzyskanie pozytywnej opinii osoby przygotowującej kandydata,
? uzyskanie pozytywnej opinii katechety szkolnego o postawie kandydata,
? pozytywny wynik indywidualnej rozmowy duszpasterza z kandydatem, weryfikującej ostatecznie jego przygotowanie.
Rozmowa ta nie powinna mieć formy egzaminu sprawdzającego wiedzę katechizmową kandydata. Jej treścią mają być zagadnienia podejmowane podczas spotkań przygotowujących kandydata w parafii.
W sytuacjach trudnych, przed decyzją o dopuszczeniu kandydata do bierzmowania, duszpasterz powinien zasięgnąć dodatkowej opinii u wszystkich odpowiedzialnych za jego przygotowanie (osoba kierująca przygotowaniem, rodzice, katecheta szkolny i inni).

7. Kandydatom do bierzmowania zaleca się pozostawienie imienia chrzcielnego dla podkreślenia kontynuacji wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kandydat może jednak wybrać sobie nowe imię, zwłaszcza gdy imię chrzcielne nie figuruje wśród świętych i błogosławionych Kościoła (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 60). Wybór nowego imienia znajduje uzasadnienie w zamiarze naśladowania obranego świętego i uczynienia go szczególnym duchowym patronem. Kandydat powinien pisemnie uzasadnić wybór patrona.

8. Kandydatowi podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania towarzyszy świadek. Powinien nim być rodzic chrzestny lub inna osoba, która przyjęła już sakramenty wtajemniczenia i odznacza się dojrzałością chrześcijańską oraz przykładnym życiem wiary (por. kan. 893 KPK, Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 61). Nie należy natomiast dopuszczać do godności świadka rówieśnika kandydata, np. szkolnego kolegę lub koleżankę. Od świadka nie wymaga się żadnych pisemnych zaświadczeń.

9. Kandydaci do bierzmowania powinni przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. podczas Mszy św., w której udzielany będzie sakrament bierzmowania (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 62). Do skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii św. w tym dniu należy usilnie zachęcać także świadków, rodziców i rodzinę kandydata.

§ 2. Celebracja sakramentu bierzmowania w parafiach

10. Sprawowanie sakramentu bierzmowania odbywać się będzie w okresie wielkanocnym, z teologicznego punktu widzenia najbardziej właściwym dla jego udzielania. Dla podkreślenia znaczenia celebracji sakramentu bierzmowania i umożliwienia w niej licznego udziału wiernych zaleca się, aby odbywała się ona w soboty oraz w niedziele.

11. Celebracja sakramentu bierzmowania nie będzie łączona z wizytacją kanoniczną w parafii.

12. Bierzmowanie kandydatów odbywać się będzie we wspólnotach parafialnych gromadzących kandydatów z kilku parafii w dekanacie. Liczbę kandydatów, przystępujących do bierzmowania podczas jednej celebracji, należy ustalić z Wikariuszem Biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

13. Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. W każdym dekanacie biskup sprawować będzie sakrament bierzmowania w jednym miejscu. Jeżeli liczba kandydatów w dekanacie tego wymaga, dziekan wyznaczy kolejne miejsce celebracji. W takim przypadku szafarzem sakramentu bierzmowania może być wyznaczony przez biskupa prezbiter. Także podczas celebracji z udziałem biskupa do posługi szafarzy pomagających biskupowi mogą zostać wyznaczeni prezbiterzy.

14. Sakramentu bierzmowania udziela się podczas Mszy św. odprawianej według formularza Mszy św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania (jeśli zezwalają na to przepisy liturgiczne), z udziałem duchowieństwa, rodzin kandydatów i wspólnoty parafialnej. Duszpasterze powinni dobrze przygotować program tej uroczystości w parafii i nadać uroczysty charakter obrzędom liturgicznym. Szczegółowy program uroczystości należy uzgodnić z Wikariuszem Biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, najpóźniej na 7 dni przed planowaną celebracją.

15. Udzielenie sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze bierzmowanych parafii udzielania bierzmowania. Proboszcz miejsca bierzmowania powiadamia o fakcie przyjęcia bierzmowania parafię chrztu bierzmowanego (kan. 895 KPK) oraz parafię jego zamieszkania, w której proboszcz w księdze bierzmowanych dokonuje adnotacji o fakcie przyjęcia sakramentu bierzmowania poza własną parafią.

§ 3. Upamiętnianie przyjęcia sakramentu bierzmowania

16. Każdy bierzmowany powinien otrzymać świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania, zaopatrzone w pieczęć parafii i podpis duszpasterza. Można w tym celu wykorzystać książeczkę Z Chrystusem przez życie. Duszpasterz powinien ją wypełnić lub wystawić nową w przypadku, gdy bierzmowany dotąd jej nie posiada. Świadectwem posłuży się bierzmowany, chcąc dostąpić godności rodzica chrzestnego oraz przygotowując się do sakramentu małżeństwa. Zachęca się także duszpasterzy do obdarowywania bierzmowanych religijnymi pamiątkami, np. krzyżem, Pismem Świętym, modlitewnikiem Droga do nieba lub podobnymi (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 64).

17. Duszpasterzy zachęca się też do organizowania odpowiednich form upamiętnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania przez urządzanie nabożeństw dziękczynnych, zwłaszcza w rocznice bierzmowania (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 64).
Należy dołożyć starań, by kontynuacją formacji duchowej młodych ludzi było ich zaangażowanie w działalność duszpasterską i charytatywną parafii.

Ulice należące do parafii

Opole – ulice:

 • Aleja Solidarności (numery 2, 4, 6, 8)
 • Borka
 • Borysławska
 • Brzozowa
 • Grobla
 • Grodzieńska, Gryczana
 • Hubala (numery 7, 9, 11, 14, 15, 19)
 • Jaglana
 • Jęczmienna
 • Koszalińska (numery od 5 do 26)
 • Krótka
 • Lipowa
 • Lwowska
 • Łanowa
 • Nowa
 • Oleska (numery od 118 do 195)
 • Osiedle
 • Matei
 • Mossora
 • Nowogródzka
 • Paryska
 • Pszeniczna
 • Pogodna
 • Pużaka (numery 3A/5A, 12, 14, 16, 17)
 • Rzepakowa
 • Rzeszowska
 • Sadowa
 • Samborska
 • Siewna
 • Skrajna
 • Stanisławowska
 • Stryjska
 • Swornicka
 • Ustronna
 • Wenecka
 • Wiedeńska
 • Wiejska
 • Wygonowa
 • Zapłocie
 • Żytnia


Osiedle Zawada – ulice:

 • Dębowa
 • Jesionowa
 • Klonowa
 • Rzeczna

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest przede wszystkim osobom znajdującym się w ciężkiej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci. Dawniej udzielano go tylko raz traktując jako tzw. ?ostatnie namaszczenie". Obecnie można ten sakrament przyjmować nawet kilka razy w życiu jeśli znajdziemy się w okolicznościach zagrożenia życia bądź w niebezpieczeństwie śmierci. Właściwe rozumienie sakramentu chorych, zwanego też sakramentem uzdrowienia regulują przepisy kościelne.

1. Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie na skutek choroby lub starości. Sakrament ten może zostać ponownie udzielony, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. Podstawą do przyjęcia sakramentu namaszczenia jest stan łaski uświęcającej. (spowiedź i komunia św.)

2. Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

3. Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić:

 • choremu przed operacją chirurgiczną, jeśli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba;
 • osobie w podeszłym wieku, jeśli widać, że opuszczają ją siły fizyczne, lub znajduje się w kalectwie, niedołęstwie; osoba starsza może zawsze przystąpić do tego sakramentu;
 • dzieciom można udzielić namaszczenia chorych jeśli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. W razie wątpliwości, czy osiągnęły używanie rozumu, należy też udzielić sakramentu;
 • choremu, który stracił przytomność lub używanie rozumu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiłby o to, gdyby był przytomny. Wynika stąd, że w zwyczajnej sytuacji ksiądz może udzielić sakramentu tylko wtedy, gdy zna tę osobę, która jest już nieprzytomna, lub ktoś w sposób odpowiedzialny mógłby zaświadczyć, że jest to osoba ochrzczona, praktykująca i na pewno pragnęłaby przyjąć sakramenty Kościoła
 • w niebezpieczeństwie śmierci;


4. Nigdy nie udziela się sakramentu namaszczenia umarłym. Ksiądz wezwany do chorego, który już umarł, tylko modli się za zmarłego "aby uwolnił go od grzechów i przyjął do swego Królestwa";

5. Jeśli istnieje poważna i uzasadniona wątpliwość, czy chory rzeczywiście już umarł można udzielić mu sakramentu namaszczenia bez żadnego warunku.


Sakrament chorych w parafii
W naszej parafii sakramentu namaszczenia chorych udziela się na wezwanie.
W I piątek każdego miesiąca od godz. 8:30 odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Wcześniej należy zgłosić chorego w kancelarii parafialnej.

Jak przygotować mieszkanie do odwiedzin chorych?

 • stolik nakryty białym obrusem, na nim krzyż;
 • obok zapalona świeca;
 • spodeczek, na nim nieco waty lub chleba ? jeśli jest przewidziane namaszczenie;
 • woda święcona.

Spowiedź św.

"Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych"


Św. Augustyn


Sakrament pokuty sprawowany jest w naszej parafii 30 min. przed Mszą św. /w niedziele w czasie Mszy św./

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.