Podstrony

Bramka szybkich płatności

OfiaraOnLine

Ofiarę składaną na cele parafialne bądź za posługi religijne można złożyć w kancelarii lub zakrystii parafialnej, albo wpłacając ofiarę na konto parafialne z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego

Można również skorzystać z poniższej bramki szybkich płatności elektronicznych

Za wszystkie ofiary składamy naszym Darczyńcom serdeczne 

Bóg zapłać!

Jeżeli zamawiają Państwo Mszę św. drogą mailową - bardzo prosimy złożyć ofiarę dopiero po potwierdzeniu informacją zwrotną dokładnego terminu ofiarowanej Mszy św.

 

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji
- +

Akceptuję Regulamin składania darowizn On-Line na rzecz Parafii WNMP w Opolu Gosławicach

3+3=?
Prosimy sprawdzić poprawną odpowiedź!

Wolne terminy mszy świętych

Poniżej możesz sprawdzić, czy w planowanym przez Ciebie terminie jest jeszcze wolna intencja Mszy św. 
Jeżeli chcesz zamówić Mszę św. na dany termin
prosimy o kontakt osobisty w kancelarii parafialnej, telefonicznie (w godzinach pracy kancelarii)
lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Na maile wysłane w czasie weekendu odpowiadamy w poniedziałek.

Regulamin przekazywania darowizn online.

1.      Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.parafiagoslawice.pl poprzez operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

2.      Strona internetowa www.parafiagoslawice.pl jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia NMP w Opolu, ul. Wiejska 101, 45-240 Opole, tel.  77 402 79 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 754 18 97 488 zwaną dalej Parafią.

3.      Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 zwaną dalej PayU. Zasady i warunki płatności online określa PayUw regulaminie dostępnym na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

4.      Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.

5.      Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.

6.      Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.

7.      Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.

8.      W celu przekazania darowizny należy na stronie https://www.parafiagoslawice.pl wybrać wysokości darowizny i jej cel, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć ikonę „PayU” w celu przekierowania do serwisu PayU.

9.      Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.

10.  Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.

11.  Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.

12.  Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Opolu, ul. Wiejska 101, 45-240 Opole reprezentowana przez proboszcza parafii ks. Marcina Cytryckiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2)      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest ks. Wojciech Lippa. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3)      Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę PayU.

4)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:

a)      realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;

b)      realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5)      Korzystanie z płatności online przez PayU jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

6)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.

7)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a)      w zakresie celu wskazanego w pkt 4a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);

b)      w zakresie celu wskazanego pkt 4b) - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

8)      Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Parafii obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9)      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych;

b)      prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO;

c)      w przypadku wyrażenia zgody mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

13.  Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem PayU, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:

1)      pisemnej – osobiście w siedzibie PayU lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);

2)      ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayU;

3)      elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.payu.com

14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zamawianie intencji mszalnych

Każda msza święta ogarnia cały świat i wszystkich ludzi, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka. Kapłan jednak zawsze wzbudza sobie intencję, czyli modli się, aby konkretne osoby mogły otrzymać owoce mszy świętej, którą odprawia.

Sensem intencji mszalnych jest zanurzenie konkretnych osób - żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności - w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa, gdyż ma ona nieskończoną wartość i skuteczność. Osobista modlitwa w konkretnej potrzebie lub za konkretną osobę ma ogromne znaczenie w życiu duchowym i nigdy nie można o niej zapomnieć. Jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu i uobecnianej przez kapłana we mszy świętej.

Msza święta może być sprawowana za zmarłych, za żyjących oraz w intencjach związanych z różnymi sytuacjami, jakie niesie ludzkie życie. Oczywiście, z intencji Mszy świętych wykluczone są wszelkie prośby o charakterze negatywnym lub skierowane przeciw konkretnym osobom. Takie intencje byłyby niegodziwe, gdyż stoją w sprzeczności z istotą modlitwy chrześcijańskiej. 

W naszej parafii można do Mszy św. z okazji jubileuszy i urodzin dołączyć śpiew Te Deum po Komunii św. poza okresem Wielkiego Postu w następujących sytuacjach:

  • z okazji jubileuszy małżeńskich: 25, 50, 60, itd.
  • z okazji urodzin: 50, 60, 70, 75, 80, itd.

Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez siebie mszy świętej, gdyż jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym na takiej mszy ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Bożego słowa, przyjęcie Komunii św. oraz ofiara własnego życia są doskonałym dopełnieniem modlitwy, o jaką prosimy kapłana.

W związku z celebracją Mszy świętej wierni zawsze składali dary materialne, które zwykle przeznaczano na cele charytatywne i na utrzymanie kościoła i duchownych. Ofiara składana przy okazji zamawiania intencji mszalnej, tzw. stypendium mszalne jest wyrazem naszego zaangażowania w sprawę, którą przedstawiamy Panu Bogu za pośrednictwem kapłana oraz naszej współodpowiedzialności za utrzymanie kościoła. Nie należy jej nigdy traktować jako zapłaty „za wykonane zlecenie”. Ofiarę można złożyć osobiście po Mszy św. w zakrystii. Można również zrobić to bezgotówkowo - poprzez terminal w kancelarii parafialnej, albo przelew na konto internetowe.

Zamawianie intencji mszalnych w naszej parafii dokonuje się zwykle w kancelarii parafialnej w czasie jej urzędowania. Można również zamówić intencję telefonicznie lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ofiarę składaną na cele parafialne bądź za posługi religijne można złożyć w kancelarii lub zakrystii parafialnej, albo wpłacając ofiarę na konto parafialne z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego

Można również skorzystać z poniższej bramki szybkich płatności elektronicznych

Za wszystkie ofiary składamy naszym Darczyńcom serdeczne 

Bóg zapłać!

Jeżeli zamawiają Państwo Mszę św. drogą mailową - bardzo prosimy złożyć ofiarę dopiero po potwierdzeniu informacją zwrotną dokładnego terminu ofiarowanej Mszy św.

 

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji
- +

Akceptuję Regulamin składania darowizn On-Line na rzecz Parafii WNMP w Opolu Gosławicach

3+3=?
Prosimy sprawdzić poprawną odpowiedź!

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.